ร.10 โปรดเกล้าฯทหารมหาดเล็ก-จิตอาสา ขุดลอกคลองซ.เอกชัย 50 ป้องกันน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน และเก็บผักตบชวา วัชพืชและขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้าและปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองควาย ซอยเอกชัย 50 เขตบางบอน ที่มีความกว้าง 3–5 เมตร ยาว 700 เมตร และได้ช่วยกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์โรงเรียนคงโครัดอุทิศ รวมทั้งถนนหน้าโรงเรียน

นอกจากนี้ ยังได้ทำช่วยขุดลอกร่องน้ำหน้าหมู่บ้านโมเดิร์นวิลล์ เพื่อเปิดช่องทางน้ำให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกในช่วงที่มีฝนตกหนัก ไม่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนโดยมีศูนย์อำนวยการภาคสนามที่โรงเรียนคงโครัดอุทิศ ซอยเอกชัย 50 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ซึ่งหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมมือร่วมใจทำงานจนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยความรวดเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ประชาชนในชุมชนต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นางอริสา ธนกาญจน์ อายุ 57 ปี กล่าวด้วยความปลื้มปีติว่า ขอบคุณโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่มาทำกิจกรรมละแวกบ้านตนเอง เห็นทหารและประชาชนจิตอาสามากัน จึงได้ตั้งโต๊ะทำน้ำแดงเย็นๆ และเฉาก๋วยหวานๆ มาบริการแจกจ่ายเพื่อดับกระหาย บริเวณบ้านถ้ามีฝนตกหนักๆ น้ำจะท่วมเพราะมีขยะมูลฝอย และผักตบชวาขวางทางน้ำ ตอนนี้ รู้สึกดีใจและสบายใจขึ้นคงไม่มีปัญหาน้ำท่วมในช่วงฝนตกๆ หนักแล้ว และต่อจากนี้ตนเองและทุกๆ คนในชุมชนจะช่วยกันดูแลลำคลองและไม่ทิ้งขยะลงไป ท้ายที่สุดนี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่มา : มติชนออนไลน์