คนกรุงจ้าก! กรมเจ้าท่าประกาศขึ้นค่าโดยสารเรือทุกประเภท ดีเดย์ 17 ส.ค.นี้

รายงานข่าวแจ้งว่า กรมเจ้าท่า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง ลงวันที่  29 กันยายน 2559 ได้มีประกาศ เรื่องปรับปรุงอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกาศอัตราค่าโดยสารตามช่วงราคาน้ำมันดีเซล เนื่องจากน้ำมันดีเซลขายปลีกอัตราราคาลิตรละ 25.19 บาท/ลิตร ซึ่งราคาน้ำมันดีเซลมีราคาสูงกว่า 25.01 บาท/ลิตร ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการฯ ติดต่อกัน 10 วัน กรมเจ้าท่า จึงประกาศปรับปรุงอัตราค่าโดยสารให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป โดยใช้ราคาที่อยู่ในช่วงอัตราที่ 3 ดังนี้

เรือด่วนเจ้าพระยา ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 25.01-29.00 บาท/ลิตร

เรือประจำทาง  อัตราค่าโดยสารไม่เกิน  9-11-13 (ตามระยะ) (บาท/คน)

เรือด่วนพิเศษ ธงส้ม  อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 15  (บาท/คน)

เรือด่วนพิเศษ ธงเหลือง  อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 20 (บาท/คน)

เรือด่วนพิเศษ ธงเขียว  อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 13-20-32 (ตามระยะ)  (บาท/คน)

เรือโดยสารในคลองแสนแสบ  ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 25.01-27.00 บาท/ลิตร อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 9-11-13-15-17-19 (ตามระยะ) (บาท/คน)

เรือโดยสารข้ามฟาก ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 25.01-29.00 บาท/ลิตร

เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 1( นนทบุรี-บางศรีเมือง, ท่าช้าง-วังหลัง, ท่าช้าง-วัดระฆัง, วังหลัง-ท่าพระจันทร์เหนือ, วังหลัง-มหาราช และ ราชวงศ์-ดินแดง ) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 3.50 (บาท/คน)

เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 2 ( โอเรียลเต็ล-วัดสุวรรณ และ ท่าเตียน-วัดอรุณ )  อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 4 (บาท/คน)

เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 3 ( สี่พระยา-คลองสาน ) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 4.50 (บาท/คน)

เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 4 ( พระสมุทรเจดีย์-วิบูลย์ศรี และ สะพานตากสิน(สาทร) ฝั่งพระนคร-ฝั่งธนบุรี )

เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 5 ( ปากคลองตลาด-วัดกัลยาณมิตร-วัดกุฎีจีน )  อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 6 (บาท/คน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กลุ่มพัฒนาระบบทะเบียนเรือ โทร.0 2233 1311-8    ต่อ 288 หรือ 0 2267 2367

ที่มา : มติชนออนไลน์