กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ดันเส้นทางท่องเที่ยวรอยไหมดึงทัวร์ไทย-นอกเที่ยวตั้งเป้าปี60ดันรายได้โต10%

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย กำลังเร่งกระตุ้นท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่น มากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวและต่างชาติเกิดการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ล่าสุดเปิดตัวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมผ้าล้านนาตะวันออก เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย ดึงผู้บริษัททัวร์ขายแพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ เชื่อมโยงเส้นทางรอยไหมใยฝ้าย ซึ่งถือว่าเป็นของดี โดยจะให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการทอผ้า หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับการผลิตผ้า เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้นักท่องเที่ยวอีกด้วย และยังผลักดันให้เกิดการจับจ่ายในการซื้อของฝากของที่ระลึกให้มีมูลค่ามากขึ้น

ทั้งนี้ยังจะส่งเสริมให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน  โดยจะผลักดันให้ผู้ประกอบการกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้คิดออกแบบสินค้าให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วย ซึ่งจะมีการจัดงานประกวดแข่งขันออกแบบสินค้าท่องเที่ยวและเครื่องแต่งกายจากผ้าพื้นเมือง พร้อมจัดเวทีแฟชั่นโชว์อัตลักษณ์ความงดงามของผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่สากล นำโดย “มารีญา พูนเลิศลาภ” Miss Universe Thailand 2017 คาดว่าจะช่วยกระตุ้นตลาดสินค้าท่องเที่ยวให้กลุ่มจังหวัดได้มากขึ้น สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐากราก

นางสาวเอิบลาภ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ น่าน กล่าวว่า เตรียมดึงบริษัททัวร์ขายแพ็คเกจทัวร์เส้นทางในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  โดยจะเจาะตลาดเป้าหมายทั้งไทยและต่างชาติ โดยตลาดต่างชาติจะเน้นเจาะตลาดญี่ปุ่น และฝรั่งเศล ที่มาท่องเที่ยวไทยทั้งรูปแบบซื้อแพ็จเกจทัวร์ และเดินทางด้วยตัวเอง (FIT) เข้ามาท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่น และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว เป็นการเพิ่มกิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย และต้องการให้นักท่งอเที่ยวมีวันพักที่ยาวขึ้นเป็น2 คืน จากเดิมจะพักเพียง 1 คืน  เพิ่มอัตราเข้าพักเฉลี่ยให้มากกว่า 50 % ต่อปี จากเดิมเมื่อปี 2559 อัตราเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ48%

อย่างไรก็ตามยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายในการซื้อของฝาก ของที่ระลึก ซึ่งผ้าทอถือว่าเป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ หากมีการออกแบบให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นจะทำให้ผ้าทอกลายเป็นของฝากที่สร้างรายได้มหาศาล คาดว่าจะช่วยผลักดันยอดนักท่องเที่ยว และรายได้ปี 2560  ตลอดทั้งปีของกลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   เติบโต 8-10%เพิ่ม10%

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย กำลังเร่งกระตุ้นท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่น มากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวและต่างชาติเกิดการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ล่าสุดเปิดตัวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมผ้าล้านนาตะวันออก เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย ดึงผู้บริษัททัวร์ขายแพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ เชื่อมโยงเส้นทางรอยไหมใยฝ้าย ซึ่งถือว่าเป็นของดี โดยจะให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการทอผ้า หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับการผลิตผ้า เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้นักท่องเที่ยวอีกด้วย และยังผลักดันให้เกิดการจับจ่ายในการซื้อของฝากของที่ระลึกให้มีมูลค่ามากขึ้น

ทั้งนี้ยังจะส่งเสริมให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน  โดยจะผลักดันให้ผู้ประกอบการกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้คิดออกแบบสินค้าให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วย ซึ่งจะมีการจัดงานประกวดแข่งขันออกแบบสินค้าท่องเที่ยวและเครื่องแต่งกายจากผ้าพื้นเมือง พร้อมจัดเวทีแฟชั่นโชว์อัตลักษณ์ความงดงามของผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่สากล นำโดย “มารีญา พูนเลิศลาภ” Miss Universe Thailand 2017 คาดว่าจะช่วยกระตุ้นตลาดสินค้าท่องเที่ยวให้กลุ่มจังหวัดได้มากขึ้น สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐากราก

นางสาวเอิบลาภ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ น่าน กล่าวว่า เตรียมดึงบริษัททัวร์ขายแพ็คเกจทัวร์เส้นทางในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  โดยจะเจาะตลาดเป้าหมายทั้งไทยและต่างชาติ โดยตลาดต่างชาติจะเน้นเจาะตลาดญี่ปุ่น และฝรั่งเศล ที่มาท่องเที่ยวไทยทั้งรูปแบบซื้อแพ็จเกจทัวร์ และเดินทางด้วยตัวเอง (FIT) เข้ามาท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่น และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว เป็นการเพิ่มกิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย และต้องการให้นักท่งอเที่ยวมีวันพักที่ยาวขึ้นเป็น2 คืน จากเดิมจะพักเพียง 1 คืน  เพิ่มอัตราเข้าพักเฉลี่ยให้มากกว่า 50 % ต่อปี จากเดิมเมื่อปี 2559 อัตราเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ48%

อย่างไรก็ตามยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายในการซื้อของฝาก ของที่ระลึก ซึ่งผ้าทอถือว่าเป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ หากมีการออกแบบให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นจะทำให้ผ้าทอกลายเป็นของฝากที่สร้างรายได้มหาศาล คาดว่าจะช่วยผลักดันยอดนักท่องเที่ยว และรายได้ปี 2560  ตลอดทั้งปีของกลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   เติบโต 8-10%

” ความคาดหวังของการกระตุ้นการตลาดคืออยากให้มีนักท่องเที่ยวมาเติมเต็มให้โรงแรมห้องพัก ที่เกิดขึ้นใหม่เพียบ ปัจจัยบวกมากจากการเติบโตของการท่องเที่ยวที่รวดเร็วทำให้มีการลงทุนโรงแรมที่พักเยอะขึ้น เช่นน่าน ปัจจุบันมีห้องพักมาถึง2,200ห้อง ส่วนแพร่มี1,600ห้องเติบโตอย่างรวดเร็ว ถ้าเราจัดกิจกรรมหรือหาอะไรมากระตุ้นเชื่อว่า จะสามารถโกยรายได้อย่างมหาศาล” ผอ ททท. กล่าว