คณะสงฆ์วัดไทยในอินเดีย ร่วมสวดถวายพระพรชัยมงคล พระราชินี ในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม เวลา 6.00น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศอินเดีย คณะสงฆ์วัดไทยพุทธคยา ในการดูแลของ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ได้พร้อมใจกัน สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ พระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา

จากนั้นคณะสงฆ์ทั้งปวง จึงได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนา น้อมส่งบุญกุศล จากพุทธภูมิ สถานที่ตรัสรู้ สู่สุวรรณภูมิ ประเทศไทย เพื่อบูชาพระคุณแม่แห่งแผ่นดิน และเพื่อบูชาพระคุณแม่ผู้มีคุณในการให้กำเนิด และเพื่อความสุขสวัสดิ์แก่ประชาชนชาวไทยทั้งปวง

ต่อมาเวลา 16.30น. พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้มอบหมายให้ พระครูปลัดเฉลิมชาติ ชาติวโร เลขานุการหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย – เนปาล นำพาคณะพระธรรมทูต และ คณะ นร. เตรียมพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล วัดไทยพุทธคยา ร่วมกันจัดโครงการทำความสะอาด เก็บ กวาด ดูแลความเรียบร้อย ภายในบริเวณปริมณฑลต้นพระศรีมหาโพธิ์สถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม

จากนั้นเวลา 17.30 น คณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ในการดูแลของ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ได้จัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บทพระธัมมจักกัปปวัตนสูตร และบำเพ็ญจิตภาวนา ณ ต้นศรีมหาโพธิ์ มหาเจดีย์พุทธคยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม

โดยในงาน มีพระสงฆ์ไทยจากวัดต่าง ๆ ในเมืองพุทธคยา เข้าร่วมงานพิธีประมาณ 80 รูป พร้อมด้วยฆราวาส ทั้งจากภาคส่วนราชการ คือ คณะแพทย์ที่ได้รับมอบหมายให้มาประจำ ณ รพ. ภายในวัดไทยพุทธคยา ตลอดช่วงพรรษา โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนทั่วไปอีกเป็นจำนวนมาก

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ผู้เป็นแม่ของแผ่นดิน คณะสงฆ์ทั้งปวง และพสกนิกรชาวไทยในพุทธคยา จึงพร้อมใจกันถวายความจงรักภักดีและส่งพลังบุญจากพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เพื่อสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานเทอญ…”

ที่มา : มติชนออนไลน์