รองบไม่ไหว!! ผู้ใหญ่บ้าน-ชาวบ้านหนองคุ้ม ร่วมบริจาคเงิน-ลงแรงซ่อมถนน

กรณีที่ ชาวบ้านหนองคุ้ม หมู่ 6 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ได้ร้องเรียนกับสื่อมวลชนว่า ถนนในหมู่บ้าน เป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาลำบาก จึงวอนให้ผู้รับผิดชอบช่วยซ่อมแซมถนนให้ด้วย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น

ต่อมาทาง อำเภอวัฒนานคร อบต.วัฒนานคร และผู้ใหญ่บ้าน ได้เดินทางเข้าไปดู และได้ชี้แจงกับชาวบ้านว่า ทาง อบต.วัฒนานครมีโครงการจะซ่อมแซมอยู่แล้วแต่เนื่องจาก ต้องรองบประมาณก่อน ประกอบในขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน การซ่อมแซมจะทำได้ยากซึ่งชาวบ้านที่ร้องเรียนได้รับทราบและเข้าใจดีแล้ว ซึ่งทางราชการนั้น จะต้องทำตามขั้นตอน ในการขอใช้งบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ อาจทำให้เกิดความล่าช้าบ้าง และเพื่อแก้ไขปัญหา ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นการชั่วคราว นายปรีชาชัย ฮวดเส็ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านหนองคุ้ม พร้อมกับชาวบ้านหนองคุ้มร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อนำไปซื้อดินลูกรังมาซ่อมแซมถนน ในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ให้ก่อน

นายปรีชาชัย ฮวดเส็ง กล่าวว่า ที่บ้านหนองคุ้ม หมู่ 6 ถนนในหมู่บ้าน เส้นหนึ่ง เป็นถนนลูกรัง ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เมื่อถึงฤดูฝน และเกิดฝนตกต่อเนื่อง ประกอบกับ มีรถบรรทุกวิ่งผ่าน ทำให้ถนนลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ ได้ง่าย ทำให้การสัญจรไปมาลำบาก

“เพื่อแก้ไขปัญหา ถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ ให้ชาวบ้านได้ใช้สัญจรไปมาได้โดยสะดวก และเพื่อแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องรองบประมาณจากทางราชการ ชาวบ้านได้ทำการบริจาคเงิน รวบรวมเงินกันเอง ได้เงินจำนวน 8,500 บาท นำไปซื้อดินลูกรัง ถมถนน บริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จากนั้น ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านร่วมลงแรง ช่วยกันซ่อมถนน เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยไม่ใช้งบของทางราชการแต่อย่างใด” นายปรีชาชัย กล่าว

นายปรีชาชัย กล่าวอีกว่า ชาวบ้านหนองคุ้ม ได้ร่วมแรงร่วมใจ ในการบริจาคเงินส่วนตัว คนละเล็ก คนละน้อย นำเงินที่ได้ไปซื้อดินลูกรัง ทำการซ่อมแซมถนน ที่ชำรุด ให้สามารถใช้ในการสัญจรได้โดยสะดวก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน คนที่มีรถไถ ก็นำไปช่วยไถกลบ โดยไม่คิดค่าแรง ขอเพียงช่วยเติมน้ำมันให้ก็พอและได้ดำเนินการซ่อมแซมในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อีกด้วย

ที่มา : มติชนออนไลน์