น่าชื่นชม 4 นร.สาวฝาแฝดวัย 17 ปีกตัญญู-ช่วยแม่ทอดไก่ขายทุกวันก่อนไปเรียน (คลิป)

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 11 ส.ค. ที่ตลาดบ้านห้วยสัก ต.ทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นักศึกษาอาชีวะ ปวช.ปีที่ 3 ซึ่งเป็นเด็กหญิงแฝด 4 คนช่วยได้ช่วยมารดาคือนางเต็มดวง นำเครือ ทอดไก่ขายทุกวันตอนเช้า บริเวณริมถนนหน้าตลาดห้วยสัก โดยมีน.ส.ดัชนี หรือต้น น.ส.มัชฌิมา หรือกลาง น.ส.อนามิกา หรือนาง และน.ส.กนิษฐา หรือก้อย ทั้งหมดเกิดที่โรงพยาบาลบางสะพาน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2543 ปัจจุบันอายุ 17 ปี

ในแต่ละวันก่อนที่จะเดินทางไปโรงเรียน “ต้น-กลาง-นาง-ก้อย” สี่สาวฝาแฝด จะช่วยกันทอดไก่ ปั้นข้าวเหนียวใส่ถุง ขายให้กับลูกค้า เพื่อเป็นการช่วยมารดาหารายได้ในการประกอบอาชีพ โดยมารดาจะแบ่งให้ลูกแฝดทั้ง 4 คนไปโรงเรียนวันละ 100 บาท เป็นค่าข้าวค่าน้ำ มือเที่ยง ส่วนที่เหลือ จะให้เป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมของโรงเรียนและใช้จ่ายในสิ่งจำเป็น ก่อนที่จะเดินทางด้วยรถรับส่งภายในหมู่บ้าน ไปที่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ซึ่งทั้ง 4 คนได้เรียนอยู่ในระดับปวช.สาขาวิชาการบัญชี เกรดเฉลี่ยรวมทั้ง 4 คน 3.2 ทุกเทอม

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์