สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้วิทยาลัยในวังหญิงทำขนม ‘ช่อมะลิ’ แจกจ่ายประชาชน

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐ วิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

อาทิ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, โรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง และมูลนิธิโรงเรียนสารวิทยา, สมาคมนามฟธารี สังคัต แห่งประเทศไทย, ชมรมลูกหลานชาวตระกูลสุขเกษมแห่งประเทศไทย, บริษัท ยูแทคไทย จำกัด, บริษัท เบซินส์ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท ต.ธนวรรณ ไอซ์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท หาดใหญ่ ศุภณัฐ จำกัด ฯลฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดทั้งวันมีพสกนิกรเดินทางมากราบสักการะอย่างต่อเนื่อง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชน ที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ วันที่ 10 ส.ค. ว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 26,848 คน รวม 281 วัน มี 9,208,317 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 1,833,426.75 บาท รวม 281 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 698,101,613.51 บาท

ส่วนที่เต็นท์อาหารพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณประตูวิมานเทเวศร์ ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในวโรกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทางโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง จัดทำขนมช่อมะลิเป็นของหวานพระราชทานให้กับประชาชนที่เดินทางมากราบสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องใน โดยตัวขนมใช้แป้งข้าวเจ้านำมาจับจีบเป็นดอกมะลิ ภายในประกอบด้วยไส้ฟักเชื่อมและถั่วงา หมายถึง การสร้างชีวิตให้มีความสุขหอมหวานเหมือนฟักเชื่อมและความเจริญงอกงามดั่งถั่วและงา จำนวน 2,000 ชุด ประชาชนที่ได้รับต่างรู้สึกปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณ