‘ผู้ว่าฯกทม.’ เตือนระวังติดไข้หวัดใหญ่ พบผู้ติดเชื้อในกรุงเดือนละ 3 พันราย

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า กทม.มีความพร้อมรับมือต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H3N2 ซึ่งมีแนวโน้มแพร่กระจายมากขึ้นในช่วงฤดูฝนและสภาพอากาศชื้น ซึ่งตนได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับมือไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่กทม.โดยเน้นการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงด้วยการส่งเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยไปให้ความรู้และคำแนะนำในโรงเรียน ชุมชน และสถานประกอบการต่างๆ พร้อมใช้มาตรการคัดกรองและจำกัดโอกาสในการแพร่เชื้อ หากพบผู้ป่วยต้องสั่งให้หยุดเรียนหรือหยุดงานโดยทันที รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมนุมชนจนกว่าจะหายป่วย เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่น นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทั้ง 68 แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ทั้ง 8 แห่ง เตรียมพร้อมให้การรักษาโดยตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แยกออกจากผู้ป่วยทั่วไป รวมถึงเร่งประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ เพื่อให้คำแนะนำการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนรณรงค์มาตรการป้องกันตนเองในประชาชนทุกกลุ่มด้วย

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 17 กรกฎาคม 2560 พบผู้ป่วยทั้งสิ้นจำนวน 43,082 ราย เสียชีวิต 5 ราย ส่วนสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในกทม.พบว่า ในระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2560 มีผู้ป่วยเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,000 ราย ต่อมาในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2560 มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยเดือนละกว่า 3,000 ราย ทั้งนี้โดยรวมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 17 กรกฎาคมมีผู้ป่วยสะสมในกทม. จำนวน 12,838 ราย แต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิต ซึ่งกลุ่มอายุผู้ป่วยที่พบมากที่สุด คือ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 14 ปี

“ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นมา กทม.ได้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ผู้ป่วยโรคปอด โรคหัวใจ โรคไต โรคสมองพิการ เบาหวาน โรคธาลัสซีเมีย ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี และผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกทม.แล้ว จำนวน 66,799 คน หาก ผู้ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวสามารถขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ฟรี ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทั้ง 68 แห่ง หรือที่กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย โทร. 0 2245 8005” นายทวีศักดิ์ กล่าว