เปิดใช้แล้ว! ทางเดินลอยฟ้าเชื่อมแยกปทุมวัน อำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง

รายงานข่าวจากสมาคมการค้าพลังสยาม ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรผู้ประกอบการและหน่วยงานรัฐย่านสยาม ระบุว่า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ได้เปิดทางเชื่อมทางเดินลอยฟ้าแยกปทุมวัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สัญจรไปมาภายในย่านทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยจำนวนผู้สัญจรในพื้นที่ย่านสยามเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเกิดจากการศึกษาในปี 2558 ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พบว่า สะพานลอยคนเดินบริเวณเหนือสี่แยกปทุมวัน ซึ่งเดิมเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และสยามสแควร์ นั้น มีสภาพเก่าและแคบ ไม่สามารถรองรับการขยายตัวของปริมาณคนเดินเท้า ที่คาดการณ์จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 4.9 % ต่อปี และนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 9.83% ต่อปี อีกทั้งสภาพเดิมไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการสามารถสัญจรบนทางเชื่อมได้ทั่วถึงตลอดสี่แยก จึงได้ทำการปรับปรุงทางเชื่อมแยกปทุมวันทั้งหมด ตั้งแต่ปี 2559 ด้วยงบประมาณของเอกชน ด้วยการออกแบบอารยสถาปัตย์(Universal Design)รองรับคนทุกกลุ่ม รวมถึงผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ซึ่งมีใบบัวเป็นร่มเงาให้คนเดินได้โดยรอบ

นอกจากนี้ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จะร่วมมือจัดพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นย่านแห่งศิลปะ (art district) เป็นศูนย์รวมสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินไทย และต่างประเทศ จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง ซึ่งในโอกาสปฐมฤกษ์เปิดทางเชื่อมแยกปทุมวันเป็นครั้งแรก วันที่ 4 สิงหาคม ได้รวบรวมศิลปินสตรีทอาร์ทชื่อดังของไทยซึ่งมีชื่อเสียงในต่างประเทศ ทั้งแนวกราฟฟิตี้ อิลลัสเตรชั่น ดรออิ้ง และเพ้นท์ติ้ง รวม 13 ศิลปิน ประกอบด้วย ยุรี เกนสาคู, P7 หรือ พีระพงศ์ ลิ้มธรรมรงค์, จักรกฤษณ์ อนันตกุล, รักกิจ ควรหาเวช, เมธี น้อยจินดา, TRK, Pruch Sintunava, Peap Tarr & Lisa Mam, Mauy, JECK BKK, Floyd, และชาญณรงค์ ขลุกเอียด มาร่วมสร้างสีสีนให้กับอินสตอลเลชั่นอาร์ทบนใบบัว

ทั้งนี้ พันธมิตรพลังสยาม ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน ส่งประกวดตั้งชื่อทางเชื่อมแยกปทุมวันแห่งใหม่ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท ติดตามรายละเอียดและกติกาการประกวดตั้งชื่อ พร้อมส่งชื่อเข้าประกวดได้ทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า “สมัครประกวดตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ทางเชื่อมแยกปทุมวัน” มายังบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือส่งทางอีเมลล์ [email protected], [email protected] ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ประกาศผลวันที่ 14 กันยายน 2560 และเผยแพร่ผลงานพร้อมชื่อเจ้าของ ผลงานที่ได้รับรางวัลทาง www.siam-synergy.com