สมาคมค้าปลีกห่วงกำลังซื้อแผ่ว-หนี้ครัวเรือนพุ่ง

นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยกล่าวว่า ดัชนีอุตสาหกรรมค้าปลีกครึ่งปีแรกของปี 2560 เติบโตเพียง 2.81% เป็นผลมาจากยอดค้าปลีกในไตรมาสสองเริ่มแผ่วตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกที่เติบโตถึง 3.02% สาเหตุหลักจากวัฏจักรของการจับจ่ายปกติจะเริ่มพุ่งสูงไตรมาสสี่ ส่งผลให้ไตรมาสแรกเติบโตด้วย จากนั้นไตรมาสสอง-สามจะค่อยๆ ชะลอตัวลง

นอกจากนี้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายภาครัฐเริ่มอ่อนตัวลง เนื่องจากเป็นช่วงไตรมาสที่สามของงบประมาณ ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจค้าปลีกครึ่งปีแรกย่อตัวลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 2.81%

สถานการณ์ค้าปลีกไตรมาส 2 เห็นการเติบโตเด่นชัดของหมวดสินค้าต่างๆ กระจุกตัวเฉพาะสาขากรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองท่องเที่ยวหลักๆ 2-3 จังหวัด คิดเป็นสัดส่วน 30% ของสาขาทั้งหมด ในทางกลับกันสาขาส่วนใหญ่อีก 70% ในต่างจังหวัด เติบโตที่อ่อนตัวลงอย่างมีนัยยะ

ส่งผลให้ดัชนีในไตรมาสสอง ภาพรวมค้าปลีกครึ่งปีหลังอ่อนตัวลงตามไปด้วย สะท้อนให้เห็นว่ากำลังซื้อประชาชนในต่างจังหวัดอยู่ในช่วงไม่สู้ดีนัก นอกจากเศรษฐกิจจะไม่ฟื้นตัวแต่กลับอ่อนตัวลงไปอีก รัฐบาลต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเน้นเป้าหมาย ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

สถานการณ์ค้าปลีกครึ่งหลังปี 2560 สมาคมค่อนข้างกังวลใจเรื่องกำลังซื้อในครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะกลุ่มรายได้ปานกลางส่วนล่างและกลุ่มรายได้น้อยที่ยังติดกับดักหนี้ครัวเรือนที่สูง ส่วนกลุ่มรายได้ปานกลางตอนบนการใช้จ่ายคงไม่คล่องตัว ด้วยหนี้บัตรเครดิตที่สูงเช่นกัน คาดว่าอุตสาหกรรมภาคค้าปลีกน่าจะยังทรงตัวในไตรมาสที่สาม และดีดตัวขึ้นไปในไตรมาสที่สี่ตามวัฏจักรของการจับจ่าย