“แอร์โรว์” ชวนคนไทยร่วมบริจาคเสื้อเหลือใช้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปัจจุบันภัยพิบัติทางธรรมชาติทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี  เราได้ตระหนักว่าผู้ประสบภัยสูญเสียทรัพย์สิน เงินทอง  รวมถึงชีวิตที่สูญเสียไปไม่สามารถเรียกคืนได้   แต่สำหรับผู้ประสบภัย  ที่ต้องดำรงชีวิตสู้ต่อไป เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เป็น 1 ในปัจจัยที่สำคัญ แต่อาจจะขาดแคลน

แอร์โรว์ ในฐานะผู้นำเครื่องแต่งกายชายในประเทศ โดยดำริของ คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บริษัทไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญที่ต้องตระเตรียมความช่วยเหลือ เช่น เสื้อผ้า จึงเริ่มโครงการ “แอร์โรว์ ขอเสื้อเหลือใช้” ตั้งแต่ปี 2553 และนำบริจาคให้กับผู้ประสบภัยตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย  รวมถึงผู้ประสบภัยในประเทศอื่นๆ  ทั่วโลกผ่านองค์กรต่างๆ  เช่น  สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อมอบต่อประเทศเฮติ และญี่ปุ่น, มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก, มูลนิธิกระจกเงา, มูลนิธิสิกขาเอเชีย, มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท, มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม, เหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ เป็นต้น

และในปีนี้เมื่อปัญหาอุทกภัยเริ่มขึ้น  ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายแอร์โรว์  ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “แอร์โรว์ ขอเสื้อเหลือใช้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ร่วมบริจาคเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม  เพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม  โดยสามารถบริจาคเสื้อเหลือใช้ได้ที่ เคาน์เตอร์ผลิตภัณฑ์แอร์โรว์ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แอร์โรว์ โทรศัพท์  02-293-9000 ต่อ 367