โคราช เตรียมพัฒนาเส้นทางเที่ยว 4 น้ำตก ต้อนรับนักท่องเที่ยวฤดูฝน

 

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ผู้นำชุมชนพร้อมกับชาวบ้านหลายชุมชน ได้เตรียมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ของต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวน้ำตก 4 แห่ง ได้แก่ น้ำตกคลองหนึ่ง น้ำตกคลองกุ่ม น้ำตกคลองดินดำ และน้ำตกขุนโจร โดยน้ำตกทั้งหมดจะอยู่บนถนนของโยธาธิการเส้นอ.วังน้ำเขียว ตัดออกออกต.คลองม่วง อ.ปากช่อง โดยถนนเส้นนี้จะมีธรรมชาติสวยงาม และเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำตกทั้ง 4 แห่ง ซึ่งทางชุมชนพร้อมที่จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยและการเดินทาง

 

นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอวังน้ำเขียว กล่าวว่า เร็ว ๆ นี้ จะร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักเที่ยวที่ไปเที่ยวน้ำตกในฤดูฝนที่จะถึงนี้ และเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงฤดูฝน

ด้าน นายพงศ์เทพ มาลาชาสิงห์ ประธานเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ให้ข้อมูลว่า ถ้ามีการพัฒนาการการท่องเที่ยวของเส้นทางนี้ จะเป็นการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวอีกเส้นทางหนึ่งของอ.วังน้ำเขียว ที่จะเชื่อมโยงไปยังอ.ปากช่อง ซึ่งจะทำให้ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดี

สำหรับถนนสายน้ำตกแห่งนี้ ตั้งต้นน้ำเริ่มจากป่าเขาภูหลวง เดินทางโดยถนนโยธาธิการ นครราชสีมา 3060 จากต.คลองม่วง อ.ปากช่อง ผ่านต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว โดยเส้นทางจะเริ่มจากน้ำตกคลองหนึ่ง บ้านคลองหินร่อง ต้นน้ำเกิดจากป่าขาภูหลวง ต.ระเริง ไหลผ่านบ้านคลองกุ่ม เกิดน้ำตกคลองกุ่ม ไหลผ่านบ้านคลองดิน เป็นน้ำตกคลองดินดำ และสายน้ำตกนี้ยังผ่านไป ต.วังหมี เกิดเป็นน้ำตกขุนโจร แล้วไหลลงสู่เขื่อนลำพระเพลิง มีระยะทางกว่า 60 กิโลเมตร