สิ้น”เจ้าอาวาส”วัดอรุณฯ-สิริอายุ 93 ปี เจ้าคุณ “เฉลียว” มรณภาพ โรคชรา

สิ้นเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามฯ พระธรรม มงคลเจดีย์จุฬาฯ เป็นเจ้าคณะ 1 และพระกรรมวาจาจารย์ ปี 2552 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณฯ สมณศักดิ์สูงสุดพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรม มงคลเจดีย์ ทางวัดเตรียมเคลื่อนศพมายังวัดอรุณฯ วันอังคารที่ 1 ส.ค. เวลา 14.00 น.

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. พระสุนทรกิจโกศล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เปิดเผยว่าพระธรรมมงคลเจดีย์ (เฉลียว ฐิตปุณโญ) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร มรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อเวลา 13.30 น. หลังเข้ารักษาอาการอาพาธด้วยโรคชรา ที่โรงพยาบาลธนบุรี สิริอายุ 93 ปี 73 พรรษา

พระธรรมมงคลเจดีย์ (เฉลียว ฐิตปุณโญ) นามเดิม เฉลียว ปัญจมะวัต เกิดเมื่อวัน พุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2468 เป็นชาวปทุมธานี อุปสมบทเมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 ณ วัดบางนา จังหวัดปทุมธานี ถึง พ.ศ. 2490 ย้ายมาจำพรรษาที่คณะ 4 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ครั้งเมื่อพระเทพมุนี (วน ฐิติญาโณ) มาครองวัดอรุณราช วรารามฯ จึงย้ายมาอยู่คณะ 1

ด้านการศึกษา พ.ศ. 2494 ศึกษาพระปริยัติสอบได้นักธรรมชั้นเอก ณ สำนักเรียนวัดอรุณราชวรารามฯ, พ.ศ. 2542 ได้รับปริญญาพุทธศาสนมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การปกครอง, พ.ศ. 2495 เป็นเจ้าคณะ 1 วัดอรุณราชวรารามฯ และเป็นพระกรรมวาจาจารย์, พ.ศ. 2511 เป็นผู้ช่วย เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามฯ, ในปีพ.ศ. 2528 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามฯ, พ.ศ. 2539 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์, พ.ศ. 2551 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามฯ กระทั่งปีพ.ศ. 2552 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณราช วรารามฯ

ด้านสมณศักดิ์ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2507 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระโสภณ วราภรณ์, พ.ศ. 2543 เป็นพระราชาคณะ ชั้นราชที่ พระราชสุทธิโสภณ วิมลวรกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี, พ.ศ. 2552 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพมงคลรังษี ปูชนียสถานประยุต วิสุทธิศาสน วราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี, พ.ศ. 2557 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมมงคลเจดีย์ ศรีไพศาลวิหารกิจ พิพิธธรรมาลังการ ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พระธรรมมงคลเจดีย์ เจ้าอาวาสวัด อรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร อาพาธด้วย โรคชรา เข้ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลธนบุรี และมรณภาพด้วยอาการสงบ ที่ โรงพยาบาลธนบุรี เมื่อเวลา 13.30 น. สิริ อายุ 93 ปี 73 พรรษา ทางวัดจะเคลื่อนศพมายังวัดอรุณราชวรารามฯ ในวันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. เคลื่อนศพมาถึงวัดอรุณฯ เวลา 17.00 น. พิธีสรงน้ำศพและพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม (เผือกวิทยาประสาธน์) วัดอรุณ ราชวรามฯ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ