ออมสินจับมือศาลจังหวัดภูเก็ต ไกล่เกลี่ย-ปรับโครงสร้างหนี้

ธนาคารออมสินภูเก็ตร่วมกับศาลจังหวัดภูเก็ต ไกล่เกลี่ยหนี้ก่อนฟ้อง หวังลดจำนวนคดีขึ้นสู่ศาล หลังคดีทะลักศาลกว่า 2 หมื่นคดี พร้อมขยายผลกับแบงก์อื่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลจังหวัดภูเก็ต นายจรัญ เนาวพนานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 พร้อมด้วยรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารธนาคารออมสิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้อง ประจำปี พ.ศ. 2560” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ก.ค. 2560

นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ศาลจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดโครงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ประจำปี 2560 เพื่อช่วยเหลือลูกค้าธนาคารที่เป็นหนี้ ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันที่มีหนี้ค้างชำระกับธนาคารออมสินเขตภูเก็ต โดยเป็นลูกหนี้ในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 304 ราย และมีหนี้ค้างชำระเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจึงกำหนดแนวทางการแก้ไขหนี้ผ่อนปรนเพื่อช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถแก้ไขหนี้ของตนเองได้

ทั้งนี้ธนาคารออมสินเขตภูเก็ต ได้ประสานความร่วมมือกับศาลจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นกลางในการเจรจา จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี พร้อมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระเพื่อประโยชน์ของลูกหนี้ที่จะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ พร้อมได้รับข้อเสนอพิเศษจากการเข้าร่วมโครงการอันเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับธนาคาร และยังช่วยลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล

“ภูเก็ตจะมีคดีเยอะมาก คดีเข้าสู่ศาลกว่า 2 หมื่นคดี ถ้าสกัดส่วนนี้ลดน้อยลงจะช่วยให้ศาลทำคดีอื่นได้เต็มที่ และสอดคล้องกับนโยบายลดหนี้ภาคครัวเรือนตามนโยบายรัฐบาล และได้เชิญไปจำนวนกว่า 400 สัญญา และชมรมธนาคารจังหวัดภูเก็ตได้เข้ามาประสานเพื่อทำโครงการแบบเดียวกับธนาคารออมสิน เป็นการขยายผลร่วมกับธนาคารอื่น ๆ ในภูเก็ตต่อไป”

นายจรัญ เนาวพนานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ที่เป็นลูกหนี้ที่ผิดนัดมาเจรจา เพื่อจะช่วยลดปริมาณคดีที่จะเข้ากระบวนการพิจารณาของศาล เชื่อว่าผู้เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นคู่ความหรือผู้มีอรรถคดีหรือผู้ที่มีข้อพิพาท และประชาชนทั่วไปจะได้รับประโยชน์จากการจัดโครงการนี้

ด้านนางญดาภรณ์ ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตภูเก็ต กล่าวว่า โครงการนี้ทางธนาคารออมสินได้รับความอนุเคราะห์จากศาลจังหวัดภูเก็ตเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยระหว่างธนาคารออมสินกับลูกหนี้ เป็นหนี้ที่ค้าง 3-4 เดือน เข้ามาเจรจา และกลุ่มที่ได้รับเลขคดีดำแล้วมาประนีประนอมยอมความในชั้นศาลได้ ซึ่งโครงการนี้มีหนี้ 2 ประเภทคือ 1.หนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย และ 2.หนี้สินเชื่อบุคคลทั่วไป โดยมีหนี้ไม่เกิน 3 ล้านบาทตามอำนาจพิจารณา ถ้าเกินกว่า 3 ล้านบาท ทางธนาคารจะประสานสำนักงานใหญ่

สำหรับผลการดำเนินโครงการไกล่เกลี่ยระหว่างวันที่ 21-23 ก.ค. 2560 พบว่า จำนวนคดี/ลูกหนี้ที่เชิญทั้งหมด 368 ราย (ก่อนฟ้องและฟ้องแล้ว) โดยมีลูกหนี้มาลงทะเบียน 186 ราย คิดเป็น 50.54% เงินกู้คงเหลือ 42.358 ล้านบาท คดีฟ้องแล้ว 64 คดี เงินกู้คงเหลือ 6.77 ล้านบาท มาศาล 29 คดี คิดเป็นร้อยละ 45.3

ทั้งนี้คดีที่มาศาลได้ไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน 29 คดี เงินกู้คงเหลือประมาณ 3.59 ล้านบาท ส่วนกรณีก่อนฟ้องมาจำนวน 157 ราย เงินกู้คงเหลือ 35.588 ล้านบาท เจรจาสำเร็จ พร้อมลงนามในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 150 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.54% ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งกับการจัดโครงการนี้