ชายสูงวัย ‘เซ็กซ์จัด’ ระวังจะตายไว แต่หญิงสูงวัย ขยันมีเซ็กซ์ กลับดีต่อสุขภาพ

ฟังดูเหมือน “ลำเอียง” แต่มีผลการศึกษาจากนักวิชาการของมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา บอกมาอย่างนั้นจริงๆ ว่าการที่ผู้ชายสูงอายุขยันมีกิจกรรมบนเตียงบ่อยๆ กลับเป็นผลร้ายต่อสุขภาพ เสี่ยงที่จะเกิดอาการหัวใจวาย หรือมีอาการเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ แต่สำหรับสตรีสูงวัยกลับให้ผลลัพธ์ตรงกันข้าม

“ผลการศึกษาของเรานับเป็นความท้าทายสมมุติฐานส่วนใหญ่ที่คิดว่าการมีเพศสัมพันธ์จะส่งผลดีทางสุขภาพต่อคนทุกคน”ไห่ ไล ศาตราจารย์ด้านสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมิชิแกน ผู้นำทีมการศึกษานี้ ซึ่งทำการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างชายหญิงอายุระหว่าง 57-85 ปี จำนวน 2,204 คน ตีพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมทางสังคมและสุขภาพกล่าว

%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%88-2

ทั้งนี้ในผลการศึกษาพบว่าผู้ชายอายุระหว่าง 57-85 ปี ที่มีเพศสัมพันธ์สัปดาห์ละครั้ง หรือมากกว่าสัปดาห์ละครั้ง มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอาการหัวใจวาย หรือมีอาการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดถึง 2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชายวัยเดียวกันที่ไม่มีเพศสัมพันธ์

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้หญิงสูงวัยกลับให้ผลลัพธ์ตรงกันข้าม โดยจากผลการศึกษาพบว่า “ผู้หญิงที่รู้สึกสุขสมกับเพศรสที่ได้รับ มีแนวโน้มว่ามีโอกาสที่จะมีอาการความดันโลหิตสูงน้อยกว่ากลุ่มผู้หญิงสูงวัย ที่ไม่รู้สึกมีความสุขกับกิจกรรมบนเตียงที่มี”

ไห่ ไล กล่าวถึงสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้ชายสูงอายุ มีโอกาสเสี่ยงทางสุขภาพจากการมีเพศสัมพันธ์ ก็เพราะอาจจะเครียด เหน็ดเหนื่อยต่อความพยายามที่จะไปให้ถึงจุดสุดยอด ซึ่งก่อให้เกิดความกดดัน และส่งผลเสียต่อระบบหลอดเลือดหัวใจ

“เนื่องจากผู้ชายสูงวัยมักจะมีปัญหาความยากลำบากในการไปให้ถึงจุดสุดยอด อาจเนื่องมาจากตัวยาที่รับประทาน หรือเหตุผลต่างๆ ทางอารมณ์มากกว่าหนุ่มๆ ดังนั้น ชายสูงวัยก็อาจจะพยายามผลักดันตัวเองจนมากเกินไปทำให้เกิดความเหนื่อยล้า และเพิ่มความดันในระบบหลอดเลือดหัวใจ เพื่อจะไปให้ถึงจุดไคลแมกซ์”

ขณะที่ผู้หญิงฮอร์โมนเพศที่หลั่งระหว่างถึงจุดสุดยอด ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้หญิง

ทั้งนี้ไห่ ไล ยังพูดถึงตัวยาต่างๆ ที่ระบุว่ามีสรรพคุณช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ยังอาจส่งผลเสียต่อหัวใจของชายสูงอายุด้วย “ถึงแม้ยังมีการทำการศึกษาวิจัยทางวิชาการน้อยอยู่ แต่มีความเป็นไปได้ว่ายาช่วยเพิ่มสมรรถภาพต่างๆ จะส่งผลเสียต่อหลอดเลือดหัวใจของผู้ชาย”

โดยไห่ ไล บอกว่า ระดับฮอร์โมนเทสโทส เตอโรน และการใช้ยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของหลอดเลือดหัวใจในผู้ชายได้

ภาพจาก www.abc.net.au/n และ Flickr: Candida.Performa