‘ขนส่ง’เตือนมอเตอร์ไซค์ติดโครงหลังคากันฝน ผิดกฎหมายปรับ 1,000 บาท

นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จำนวนมากในไทย นิยมซื้อโครงหลังคากันฝนมาติดตั้งในรถจักรยานยนต์ ซึ่งถือเป็นดำเนินการที่ผิดพ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 เพราะถือเป็นการ ต่อเติม ดัดแปลงตัวรถ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียน รวมทั้งยังไม่ได้ขออนุญาตดัดแปลง จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน1 พันบาท

ณันทพงศ์ เชิดชู

“การติดตั้งโครงหลังคาดังกล่าวอาจทำให้เกิดการต้านลมขณะการขับขี่ จนเป็นเหตุก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆ ได้ จึงไม่แนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว”นายณันทพงศ์ กล่าว

ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายมีแนวคิดเตรียมที่จะยื่นขออนุญาตติดตั้งโครงหลังคาดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมายนั้น นายณันทพงศ์กล่าวว่า จากการพิจารณาโครงสร้างหลังคาดังกล่าวแล้วคาดว่า ขบ.จะไม่พิจารณาคำขอเนื่องจากการจะติดตั้งหรือต่อเติมอุปกรณ์ใดๆ เพิ่มเติมในตัวรถ อุปกรณ์นั้นจะต้องมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญให้คำรับรองมาตรฐานความปลอดภัยอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาให้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยโครงหลังคาดังกล่าว รวมทั้งจากการพิจารณาโครงหลังคาดังกล่าวในเบื้องต้นจะเห็นได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงแต่อย่างใด

นายณันทพงศ์ กล่าวถึงกรณีที่หลายฝ่ายเห็นควรผ่อนผันให้ใช้งานโครงหลังคาดังกล่าว เนื่องจากเป็นการป้องกันฝนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยกว่าการกางร่มแล้วขับรถฝ่าสายฝนว่า กรมฯ ไม่แนะนำให้ติดหลังคาดังกล่าว เพราะเห็นว่าอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยจากการขับขี่มากกว่า โดยหากผู้ขับขี่เห็นว่าฝนตกหนักและไม่อยากที่จะเปียกควรที่จะต้องหยุดรถ แต่หากฝนตกไม่หนักมากก็แนะนำให้ใส่เสื้อกันฝนจะปลอดภัยมากกว่า ซึ่งก็เป็นวิธีที่คนในแถบพื้นที่ภาคใต้ที่มีฝนตกหนักนิยมใช้กันซึ่งจะมีความปลอดภัยมากกว่า

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์