เร่งนายจ้าง! ยื่นคำขอแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทำงานต่อ เผยบรรยากาศวันแรกยังเงียบเหงา

เมื่อเวลา 14.00น.วันที่ 24 กรกฎาคม นางเมทิกา สัตตานุสรณ์ จัดหางานจังหวัดพังงา เข้าตรวจสอบขณะเจ้าหน้าที่กำลังอำนวยความสะดวก การเปิดให้นายจ้างแจ้งการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เพื่อรองรับการจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย โดยจะต้องเป็นลูกจ้างที่จ้างงานอยู่ก่อนแล้ว ห้ามนำคนมาแอบอ้าง จะมีการตรวจสอบความสัมพันธ์ของนายจ้างและลูกจ้างเข้ม ระหว่าง 24 ก.ค. ถึง 7 ส.ค. 60 นี้ โดยเปิดให้ยื่นเอกสาร 15 วัน ซึ่งขั้นตอนไม่ยุ่งยาก

เมื่อมาถึงจะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบเอกสาร กรอกแบบฟอร์มคำขอจ้างแรงงานต่างด้าวพร้อมติดรูปถ่ายของลูกจ้าง รับบัตรคิว รอเรียกเข้าไปบันทึกข้อมูลและออกไปรับคำขอเพื่อนัดมาสัมภาษณ์ในภายหลัง ใช้เวลาแจ้งประมาณ 15 นาทีต่อคนเท่านั้น โดยแต่ละศูนย์จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ 30 จุด และจะเปิดทุกวันตั้งแต่ 08.30 น. ไม่มีวันหยุด

สำหรับจังหวัดพังงาบรรยากาศในวันแรกเป็นไปอย่างเงียบเหงา มีนายจ้าง และแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายจำนวนประมาณ 200 ราย ที่เข้าดำเนินการ ซึ่งทางกรมการจัดหางาน ประมาณการแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในจังหวัดพังงาไว้ที่ปริมาณ 10,000 ราย

นางเมทิกา สัตตานุสรณ์ จัดหางานจังหวัดพังงา กล่าวว่า วันแรกนี้มีนายจ้าง แจ้งสอบถามข้อมูลจำนวนมากแต่ยังไม่ได้มาดำเนินการเนื่องจากขอรายละเอียดว่าจะต้องนำเอกสารใดมาบ้าง ซึ่งในครั้งนี้ทางกรมการจัดหางาน ได้เปิดโอกาสนำเอกสารไม่มากเพื่อต้องการให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบให้มกที่สุด ซึ่งนายจ้างนำเพียงสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้างและรูปถ่ายลูกจ้างมาจำนวน 3 รูป เท่านั้น ก็สามารถแจ้งรับคำขอต่อเจ้าหน้าที่ได้ โดยขอให้นายจ้างเร่งมาดำเนินการเนื่องจากหากใกล้วันปิดรับเอกสารจะมีนายจ้างและแรงงานจำนวนมากมาดำเนินการ จึงขอให้เร่งมาดำเนินการแต่เนิ่นๆ

ที่มา : มติชนออนไลน์