เตือนพายุโซนร้อน “เซินกา” ทวีกำลังรุนแรง เหนือ-อีสาน เตรียมรับผลกระทบ

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง “พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน” ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2560