เซเว่นฯ ผนึกกรมการค้าภายใน และสมาคมการค้าปลีกฯทุนไทย จัดสัมมนาฟรี “สร้างธุรกิจ อย่างคิดต่าง” กระตุ้นต่อมคิดผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกและเอสเอ็มอีภาคเหนือ

เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, หอการค้าจังหวัดลำปาง, สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จัดงานสัมมนาพิเศษถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการรายย่อย ปีที่ 10 “สร้างธุรกิจ อย่างคิดต่าง” มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังกว่า 200 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว นายกสมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย กล่าวว่า เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีและร้านโชห่วย ร่วมกับ กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์และ สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จัดงานสัมมนาให้ความรู้ในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการรายย่อย, เจ้าของร้านโชห่วยและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมสัมมนาแล้วกว่า 7,500 คน ทั่วประเทศ

เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมธุรกิจรายย่อยหรือเอสเอ็มอี สมาคมฯจึงได้จัดงานสัมมนาพิเศษถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยปีที่ 10 “สร้างธุรกิจ อย่างคิดต่าง” ณ จังหวัดลำปาง

โดยมี นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมการเสวนาพิเศษหัวข้อ “สร้างธุรกิจSME ยุค 4.0” โดย นายวีระ ตั้งวุทฒิไกรวิทย์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ขนมหวานวุ้นมะพร้าว “แม่ละมาย” และ นางสาวพิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ เจ้าของธุรกิจคางกุ้งทอดกรอบ “โอคุสโน่-OKUSNO” ร่วมเสวนา และการบรรยายพิเศษ “ถอดรหัสค้าปลีกเซเว่น อีเลฟเว่นโดย ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์, รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

“ทางสมาคมฯมุ่งหวังให้งานสัมมนานครั้งนี้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจจากเจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอีตัวจริงที่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งเป็นการแบ่งปันความรู้ในการบริหารงานด้านค้าปลีกจากวิทยากรที่มากประสบการณ์เพื่อให้ผู้ร่วมงานทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำธุรกิจยุค 4.0” นายสุวิทย์ กล่าวทิ้งท้าย

นอกจากนี้ภายในงานยังได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “มอบทุนสานฝันเพื่อลูกหลานเอสเอ็มอีและร้านโชห่วยจำนวน 1,000 ทุน เรียนที่ปัญญาภิวัฒน์ฯ” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุตรหลานผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอีและร้านโชห่วยได้เข้าศึกษาฟรี ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาธุรกิจค้าปลีก ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT)และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ทั่วประเทศ  และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว บมจ.ซีพี ออลล์ รับประกันมีงานทำโดยพร้อมรับเข้าทำงานทุกคน