รัฐมนตรี ท่องเที่ยวฯ ควงเจ้เล้ง-นักธุรกิจ-คนกรุง ดำนาจากเมืองสู่ท้องทุ่ง

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 22 กรกฎาคม ที่บ้านคำครตา ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางกอบกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน ร่วมแข่งขัน ชวนกันไปทำนา จากเมืองสู่ท้องทุ่ง โดยมีนายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการ จ.ยโสธร กล่าวรายงาน นอกจากนี้ภายในงานยังนางอารีฉัตร อภิสิทธิ์อมรกุล หรือเจ๊เล้ง นักธุรกิจ และคนกรุง รวมจำนวน 33 รายพร้อมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการและชาวบ้านจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมดำนา และปล่อยกบ ปล่อยปลาในนาข้าว

นายวีระวัฒน์ กล่าวว่า ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองท่องเที่ยวและแห่งวิถีอีสาน ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาโดย จ.ได้ทำยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์วิถีอีสาน พ.ศ.2559-2562 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลังได้แก่ 1.การสร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเกษตรอินทรีย์ 2.ขยายขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้เต็มศักยภาพ 3.เพิ่มความสามารถในการรับซื้อและส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรอินทรีย์ และ 4.เพิ่มตลาดและช่องทางการจำหน่ายในและต่างประเทศ มีเป้าหมายจะเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้ได้ 100,000 ไร่ภายในปี 2561

นอกจากนี้ จ.ยโสธรได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร โดยมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชนในการพัฒนาเศรษกิจฐานราก เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ดังนั้นโครงการร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา จากเมืองสู่ท้องทุ่ง เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา จ.ยโสธร ให้เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ รณรงค์ให้ผู้อยากเรียนรู้การทำนาแต่ไม่มีที่นาเป็นของตัวเองได้มีโอกาสปลูกข้าวไว้กินเองและสามารถปลูกข้าวได้โดยไม่มีที่นา

นางกอบกอบกาญจน์ กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าได้ช่วยให้เกษตรกรมีกำลังใจมีแรงใจในการทำเกษตรอินทรีย์ รวมถึงเป็นการส่งเสริมและขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ของ จ.ยโสธร ให้แพร่กระจายออกไปถึงผู้บริโภคภายในประเทศ และมำให้เกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์มีรายได้ที่มั่นคง ตนขออบคุณพี่น้องชาว จ.ยโสธรที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์ จนทำให้ยโสธรเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบของประเทศ และขอให้มุ่งมั่นพัฒนาอีกยิ่งขึ้นต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายในงานนางกอบกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ยังได้ประทับรอยฝ่ามือ จากดินสู่แผ่นภาพอีกด้วย