เปิดตัวหุ่นยนต์ผสมยาตัวแรกประเทศไทย ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช เริ่มใช้ส.ค.นี้

โรงพยาบาลพุทธชินราช ก้าวสู่โรงพยาบาล 4.0 นำหุ่นยนต์ผสมยาเคมีภัณฑ์รักษาโรคมะเร็ง มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำ ลดความเสี่ยง และเตรียมพร้อมเป็นศูนย์กระจายยาไปยังโรงพยาบาลภูมิภาคและเอกชน

ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช อ.เมืองพิษณุโลก เตรียมความพร้อมนำ HEALTH ROBOTICS หรือ โรบอทผสมยา มาดำเนินการใช้ผสมยาเคมี รักษาโรงมะเร็งแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ถือเป็นหุ่นยนต์เครื่องแรกที่นำมาใช้ในประเทศไทย ทางโรงพยาบาลจะเริ่มใช้หุ่นยนต์ในการผลิตยาในเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป

นายจิรวัฒน์ สุวรรณกิจ หัวหน้างานผลิต กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลพุทธชินราชถือเป็นโรงพยาบาลรัฐ รับผู้ป่วยโรคมะเร็งเข้ามารักษาทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดข้างเคียง ซึ่งทุกวันต้องใช้บุคลากรในการผสมยาในแต่ละวันทำให้เสียบุคคลากรในการที่มาให้บริการงานด้านอื่น

ดังนั้นเมื่อโรงพยาบาลพุทธชินราชเตรียมพัฒนาสู่โรงพยาบาล 4.0 จึงตัดสินใจนำ HEALTH ROBOTICS หรือ โรบอตผสมยามาใช้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการผสมยาเคมีภัณฑ์รักษาโรคมะเร็ง โดยกำลังผลิตอยู่ที่ 40 โดส ต่อชั่วโมง

จิรวัฒน์ สุวรรณกิจ

ปัจจุบันโรงพยาบาลพุทธชินราชใช้ปริมาณยาเคมีภัณฑ์รักษาโรคมะเร็งอยู่ที่ 120 – 200 โดสต่อวัน การใช้ HEALTH ROBOTICS หรือ โรบ็อตผสมยา จะมีความแม่นยำอย่างมากลดความเสี่ยงต่อการผสมยาผิดปริมาณ ลดปริมาณบุคลากรที่มาผสมยาไปปฏิบัติงานอื่นได้

นอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมที่เป็นศูนย์กระจายยาเคมีภัณฑ์รักษาโรคมะเร็งให้กับโรงพยาบาลภูมิภาครอบโรงพยาบาลพุทธชินราช รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนด้วย

สำหรับเครื่อง HEALTH ROBOTICS หรือ โรบ็อตผสมยา นำเข้ามาจากประเทศอิตาลี ปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงพยาบาลพุทธชินราชที่มีความพร้อมใช้เป็นแห่งแรก โดยได้ก่อสร้างสถานที่และติดตั้งเครื่องเป็นที่เรียบร้อย และอีกแห่งที่โรงยาบาลหาดใหญ่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง