‘บิ๊กจิน’ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนผู้สูงอายุ จ.อุดรธานี

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยม ซึ่งมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, พล.อ.มงคล เผ่าพงษ์คล้าย และพล.อ.ท.ถาวรฤทธิ์ กะเหว่านาค ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายณรงค์ คงคำ ผู้ตรวจราชการ พม.) ให้การต้อนรับว่า จากสถานการณ์ผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มสูงขึ้น รัฐบาลได้เร่งวางนโยบายมาตรฐานต่างๆ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสถานที่ให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่คนในชุมชน เป็นการส่งเสริมอาชีพที่ครบวงจรสามารถเพิ่งพาตนเองได้และดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ส่งเสริมให้มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หรือ ศพอส. จำนวน 878 แห่ง และ ศพอส. ประชารัฐต้นแบบประชารัฐจังหวัดนครพนม เพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ

พล.อ.อ.ประจินกล่าวอีกว่า สำหรับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้มี มีการมอบเงินสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ จำนวน 250,000 บาท การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่น และบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อสังคม การมอบบ้านผู้สูงอายุตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 8 หลัง นอกจากนี้ในงานยังมีการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การแสดงจากผู้สูงอายุ 17 หมู่บ้านของ ตำบลนาพู่ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง