ฝนตกหนักน้ำท่วมโคนต้นโสน ทำเห็ดตับเต่าขึ้นไม่ได้ สูญเงินกว่า 20 ล้าน

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ในปีนี้ อบต.สามเรือน ประกาศงดจัดงาน วันเห็ดตับเตางามที่สามเรือน ด้วยเพราะแปลงต้นโสนธรรมชาติ ริมน้ำคลองโพธิ์ ซึ่งเป็นที่ขึ้นของเห็ดตับเตา ได้รับผลกระทบจำน้ำฝนท่วมขัง และน้ำเจ้าพระยาหนุนสูงในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ระดับน้ำท่วมสูงเกือบ 1 เมตร และแปลงต้นโสนถูกน้ำท่วมไปเกือบ 200 ไร่ ส่งผลให้เห็ดตับเต่าที่มักจะขึ้นตรงโคนต้นโสน ไม่สามารถขึ้นได้เพราะน้ำท่วม และบางแปลงถึงนะน้ำท่วมไม่ถึงก็จะมีความชื้นมากเกินไป โดยรวมแล้วมูลค่าความเสียหาย 13 ล้านบาท และหากรวมมูลค่าด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การล่อเรือ และธุรกิจต่อเนื่องจากเห็ดตัวเต่า บวกเข้าไปด้วยแล้ว เชื่อว่า ปีนี้เสียหายไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท

ด้าน นายศุภฤกษ์ กลั่นกล้า นายก อบต.สามเรือน เปิดเผยว่า ชาวบ้านและท้องถิ่นจัดงานวันเห็ดตับเต่ามา 7 ปีต่อเนื่องแล้ว แต่นี้ไม่สามารถจัดงานได้เพราะไม่มีเห็ดตับเต่า ถือว่าเสียหายอย่างมาก ขณะที่ดงโสนที่ถูกน้ำท่วมถึงจะไม่ตาย แต่ก็มีหอยเชอร์รี่เข้ามาเกาะวางไข่อีกจำนวนมาก ถือว่าเสียหายไปทั้งเห็ดตับเต่าและต้นโสน

อย่างไรก็ตามชาวบ้านตำบลสามเรือน ยังประกาศเดินหน้าที่จะเดินหน้าตามศาสตร์ของพระราชาต่อไป ในประเด็นเกษตรทฤษฏีใหม่ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำการเกษตรอินทรีย์ และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ามกลางพื้นทุ่มชนเมืองที่รายล้อมรอบตำบลสามเรือน