ขรก.เฮ!กรมบัญชีกลางร่นจ่ายเงินเดือนเร็วขึ้น1 วัน

นางอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มีหนังสือ ที่ กค 0412.4/ว 253 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน ถึงหน่วยราชการทุกแห่ง เนื่องจากวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ดังนั้นจึงเลื่อนการจ่ายเงินเดือนข้าราชการจากเดิมกำหนดจ่ายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เป็นวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 แทน

“ปกติการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ จ่ายก่อนวันสิ้นเดือน 3 วันทำการ เมื่อวันที่ 28 เป็นวันหยุดราชการ ต้องเลื่อนจ่ายเร็วขึ้นอีก 1 วัน ตรงนี้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ปกติของกรม เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติขั้นตอนในการเบิกเงินเดือนข้าราชการในเดือนกรกฎาคมให้ถูกต้อง”นางอรนุช กล่าว