มังคุดราคาวูบ ทั้งภาคตะวันออกและใต้ผลผลิตออกมาปะทะกัน เกษตรฯ เร่งช่วยด่วน

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคามังคุดในภาคตะวันออกและภาคใต้ขณะนี้มีการปรับตัวลดลง เนื่องจากผลผลิตของทางภาคตะวันออกในปีนี้มีความล่าช้ากว่าปกติ ทำให้ผลผลิตออกมาพร้อมกันกับมังคุดในภาคใต้ ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนก.ค.ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากพ่อค้าที่รับซื้อมังคุดยังคงเปิดรับซื้ออยู่ในภาคตะวันออก ทำให้ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานมายังภาคใต้ได้

ส่งผลให้ในภาคใต้ประสบปัญหาไม่มีพ่อค้าเข้ามารับซื้อในพื้นที่ ซึ่งในส่วนของขบวนการสหกรณ์ มีการเปิดจุดรับซื้อมังคุดมาอย่างต่อเนื่อง โดยสหกรณ์ในภาคตะวันออกรวบรวมและจำหน่ายมังคุดแล้วตั้งแต่ต้นฤดูกาลปริมาณ 19,873.04 ตัน

ส่วนในภาคใต้ได้เริ่มรวบรวมมังคุดแล้วใน 2 จังหวัด ได้แก่ จ.ชุมพรและสุราษฎร์ธานี โดยได้รวบรวมแล้วเป็นปริมาณ 212.17 ตัน ซึ่งปริมาณมังคุดที่สหกรณ์ได้ดำเนินการรวบรวมแล้วทั้ง 2 ภาค มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 20,085.21 ตัน จาก 15 สหกรณ์ โดยสหกรณ์ได้กระจายผลผลิตออกสู่ตลาดผ่านหลายช่องทาง อาทิ ห้างสรรพสินค้า ผู้ส่งออก คู่ค้าในประเทศ และผ่านทางเครือข่ายสหกรณ์

ทั้งนี้ สหกรณ์ในจ.จันทบุรี 7 แห่ง ได้ร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการรวมกลุ่มสมาชิกผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ และประสานช่องทางการตลาดเพื่อกระจายผลผลิตให้กับผู้ส่งออกผลไม้ ห้างโมเดิร์นเทรด ตลาดในต่างจังหวัด และเครือข่ายสหกรณ์ในภาคต่างๆ จำนวน 17,951 ตัน ส่วนสหกรณ์ในจ.ระยอง มีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลไม้คุณภาพเมืองบ้านค่าย และสหกรณ์การเกษตรบ้านน้ำเป็น จำกัด นำมังคุดมาบรรจุใส่กล่องส่งขายที่โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง และเปิดจุดจำหน่ายในพื้นที่ส่วนราชการในจังหวัดระยองและตลาดพัทยา

ขณะที่จัจ.ตราด ปริมาณมังคุดในพื้นที่มีเพิ่มมากขึ้น ทางจังหวัดมีมาตรการในการช่วยเหลือโดยให้สหกรณ์ 3 แห่งรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร โดยเปิดจุดรับซื้อตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. เพื่อส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา เวียดนาม และยังส่งไปจำหน่ายที่จ.เชียงราย และยังเก็บมังคุดส่วนหนึ่งเตรียมไว้แปรรูปเพื่อส่งออกไปประเทศจีนด้วย ขณะที่ทางสหกรณ์การเกษตรบ้านน้ำเป็น จำกัด รวบรวมมังคุดจำหน่ายให้ห้างสรรพสินค้าและพ่อค้าปลีกทั่วไปแล้ว จำนวน 50 ตัน

ส่วนสหกรณ์ในภาคใต้ สหกรณ์ร่วมใจบริการ จำกัด จ.ชุมพร รวบรวมมังคุดและส่งกระจายผ่านทางเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดต่างๆ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ชุมพร จำกัด จ.ชุมพร ชุมนุมสหกรณ์จ.เชียงใหม่ และชุมนุมสหกรณ์จ.ลำพูน รวม 16.68 ตัน และจำหน่ายผ่านพ่อค้าส่งออก จำนวน 175.49 ตัน

ขณะเดียวกัน สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี ได้รวบรวมมังคุดเพื่อจัดส่งให้เครือข่ายสหกรณ์ 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด และชุมนุมสหกรณ์แห่ง ประเทศไทย จำกัด ปริมาณรวมทั้งสิ้น 12 ตัน นอกจากนี้ ยังได้ส่งขายให้ห้างเทสโก้ โลตัส วันละ 1 ตัน และยังมีแผนรวบรวมเพื่อส่งจำหน่ายให้ห้างแม็คโคร อีกจำนวน 2.5 ตัน ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ คาดว่ามังคุดจะเริ่มมีปริมาณลดลงในช่วงปลายเดือนก.ค. และผลผลิตเงาะจะเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงต้นเดือนส.ค. ซึ่งสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด กำหนดจัดงานจำหน่ายผลไม้ของจ.สุราษฏร์ธานี ที่ห้างแม็คโคร ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10-12 ส.ค. 2560 และจะมีการประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อเงาะผ่านช่องทางไปรษณีย์อีกด้วย

ทั้งนี้ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับซื้อมังคุดคุณภาพดีจากสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรจุลงกล่องขนาด 5 กิโลกรัม ราคา 130 บาท เปิดจุดจำหน่ายที่กรมศุลกากร กรมการข้าว กระทรวงพาณิชย์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และเครือข่ายสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร วันละ 3 ตัน

ซึ่งในปีนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้ โดยสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์แก่สหกรณ์ วงเงิน 215 ล้านบาท

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์