พาณิชย์รับมือทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกองใต้ ล้นตลาด จัดที่ขายไว้แล้ว ปตท.ให้ชาวสวนขายในปั๊ม

นางนทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ผลผลิตผลไม้ภาคใต้ ฤดูการผลิตปี 2560 ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง มีปริมาณรวม 345,553 ตัน ผลผลิตลดลงจากปีก่อน 22.97% โดยผลผลิตมังคุดออกสู่ตลาดมากเดือนก.ค.-ส.ค. 2560 ทุเรียนออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนส.ค.-ก.ย. 2560 เงาะออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนส.ค.-ก.ย. 2560 และลองกองออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนก.ย.-ต.ค. 2560

ดังนั้น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงเตรียมแผนการตลาดไว้รองรับแล้ว โดยสนับสนุนการเปิดจุดรวบรวมและรับซื้อผลไม้จากเกษตรกร ณ ตลาดรุ่งโรจน์ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์เรียนรู้การเกษตร ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อผลไม้ ณ จุดรับซื้อแล้วส่งออกไปประเทศต่างๆ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินเดีย เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้จัดหาสถานที่จำหน่ายให้แก่เกษตรกร ได้แก่ บริเวณตลาดมีนบุรี ตลาดถนอมมิตร ตลาดแฮปปี้แลนด์ ตลาดอ่อนนุช ตลาดต้องชมทั่วประเทศ และสถานที่ราชการต่างๆ รวมทั้งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ยินดีให้ใช้สถานที่บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรนำผลไม้มาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง

อีกทั้งยังจัดเชื่อมโยงการซื้อขายผลไม้ระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการและห้างสรรพสินค้าเป็นการล่วงหน้าในลักษณะตลาดข้อตกลง และจัดให้มีตลาดเฉพาะสินค้าผลไม้ (Magnet Market) ในจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่มาก เช่น จ.เชียงใหม่ ภูเก็ต อุดรธานี สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชลบุรี เป็นต้น