‘ตลกหม่อมเหยิน’เปิดใจอธิษฐานจิตขอบวชตลอดชีวิตถวายแด่รัชกาลที่ 9 (คลิป)

 

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ที่วัดแสงมณีเจริญธรรม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งมีการจัดพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญวัด ผู้สื่อข่าวได้พบกับ พระประสิทธิ์ ชาคโล หรือ นายประสิทธิ์ เทศทะวงศ์ อายุ 74 ปี หรือ หม่อมเหยินอดีตนักแสดงตลกชื่อดัง ซึ่งได้บวชพร้อมกับนักแสดงตลกสมาคมตลกกว่า 40 คน เมื่อวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา ที่วัดบางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีกำหนด 9 วัน แต่หลังจากครบกำหนดแล้วได้ตัดสินใจขอบวชตลอดชีวิต โดยจำพรรษาอยู่ที่วัดธรรมปัญญา อ.บ้านนา จ.นครนายก

อดีตนักแสดงตลกดังเปิดเผยเรื่องราวการตัดสินใจบวชตลอดชีวิตว่า ได้ร่วมบวชกับสมาคมตลกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีกำหนดบวช 9 วัน ขณะนี้พระที่บวชด้วยกันท่านได้สึกกันหมดแล้ว แต่อาตมาก็ยังไม่สึกเพราะคิดว่าเมื่อบวชถวายพ่อหลวงแล้วก็จะบวชไม่สึกเพื่อทดแทนบุญคุณในพระพุทธศาสนา ประกอบกับทางครอบครัวไม่มีปัญหาเหมือนว่าใจตรงกันก็เลยอธิษฐานจิต ก็ขอบวชตลอดชีวิตเพราะตั้งใจ ซึ่งอายุก็เหลือไม่มากแล้วจะมีสิ่งใดเล่าที่จะทดแทน ก็มีสีผ้าเหลืองนี้เป็นเครื่องตอบแทนต่อพระองค์ท่าน ปัจจุบันจำพรรษาอยู่ที่วัดธรรมปัญญา อ.บ้านนา จ.นครนายก

พระประสิทธิ์กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อร.9 ว่าความรู้สึกมีจิตสำนึก เราเป็นคนไทย ความรู้สึกที่มีต่อพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไม่สามารถที่จะบรรยายได้ แต่มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนไทยคนหนึ่ง ที่เรายากจะแทนคุณพระองค์ท่าน เมื่อสมาคมตลกเขาบวชกันก็เหมือนว่าเรามีใจพร้อม เมื่อบวชแล้วจะประพฤติปฏิบัติอย่างไร เพราะที่เราบวชไม่ใช่บวชแก้บน ที่เราบวชนี้เพื่อเป็นการทดแทนสุดที่จะหาสิ่งเปรียบเทียบได้

“พระองค์ได้ทรงงานมาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย บรรเทาทุกข์ทุกอย่างให้กับประชาราษฎร์ ยามใดที่พวกเราทุกข์ยากพระองค์ท่านก็จะเสด็จฯ ไปถึง  เขื่อนสุดท้ายที่พระองค์ได้ทรงมีพระราชดำริสร้างเป็นเขื่อนที่อยู่ในอ.นาดี จ.ปราจีนบุรี อาตมาจำชื่อเขื่อนไม่ได้ ในอดีตที่ผ่านๆ มาน้ำจะท่วมตลอด หลังจากที่พระองค์ได้ทรงมีพระราชดำริสร้างจนแล้วเสร็จ ชาวปราจีนบุรีก็ไม่เกิดปัญหา ทุกคนก็อยู่สุขสบาย สิ่งนี้ที่เราได้เห็นอยู่ไม่สามารถหาสิ่งใดมาตอบแทน สีผ้าเหลืองเป็นสิ่งตอบแทนตลอดชีวิตของอาตมา”