บรรยายวิจัยโครงการ

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 5 เชิญอาจารย์ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ คณบดี คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครปฐม และดร.อรพรรณ ตู้จินดา เป็นวิทยากรบรรยายการเขียนโครงการ โดยมีสมนึก พาณิช อธิบดี ผู้พิพากษาภาค5 เป็นประธานเปิดงานที่โรงแรม ศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ทแอนด์สปา จ.เชียงใหม่