รองผู้ว่ากทม.ชี้ จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยเสียงตอบรับดี แต่เกิดปัญหาใหม่ ‘ทางเท้าไป มอเตอร์ไซค์มา’

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ได้ยื่นกระทู้ถามสดในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (กทม.) สมัยสามัญที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2560 โดยมีร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ เป็นประธานสภากทม.และมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม เรื่อง ขอทราบแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในกทม. ว่า เนื่องจากกทม.ได้มีนโยบายจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยเพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาอย่างสะดวก โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 และปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารกทม.ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจประชาชนจำนวนมาก จึงขอทราบแนวทางการดำเนินการการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย มาตรการในการดำเนินการกับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบนโยบายจัดระเบียบและงบประมาณในการใช้จ่ายทั้งหมด

พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า ตนและ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.เป็นลูกแม่ค้าต่างเข้าใจปัญหาเรื่องการจัดระเบียบเป็นอย่างดี สำหรับเรื่องหาบเร่แผงลอยได้มีประวัติมาอย่างยาวนานครั้น พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯกทม.เมื่อปี 2528 ขณะนั้นได้กำหนดจุดผ่อนผันหรือละเว้นจุดขายของเป็นการชั่วคราวทั่วพื้นที่กทม. โดยในปี 2539 มีจุดผ่อนผ่อนทั้งหมด 85 จุด ต่อมาเมื่อปี 2548 ได้มีจุดผ่อนผันเพิ่มขึ้นเป็น 683 จุด รวมถึงจุดผ่อนผันปลอมที่ตั้งขึ้นมาเองอีก 195 จุด สู่การตั้งคำถามในสังคมถึงความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การละเมิดสิทธิของประชาชนในการใช้ทางเท้า รวมถึงความสับสนระหว่างผู้ใช้ทางเท้า เจ้าของอาคารและผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ทำให้ในปี 2559 กทม.ได้มีนโนบายจัดระเบียบอย่างจริงจัง ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการทำงานอย่างครบทุกมิติ

พล.ต.ท.อำนวย กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันกทม.ได้ขอยกเลิกจุดผ่อนผันไปแล้วจำนวน 451 จุดจาก 683 จุดของจุดผ่อนผันทั้งหมด และได้มีเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี อย่างเช่น การจัดระเบียบในพื้นที่ปากคลองตลาด สยามสแควร์ ประตูน้ำ อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วงเวียนใหญ่ เป็นต้น พร้อมกับกำหนดแนวภายหลังได้จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เช่น การหาพื้นที่ขายใหม่แทนพื้นที่เดิม ซึ่งบางพื้นที่ก็ไม่รับความพึงพอใจจากประชาชนสู่การสู้ฟ้องร้องต่อศาลถึง 24 คดี อย่างไรก็ตาม กทม.จะยังคงดำเนินการนโยบายการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยต่อไป ส่วนงบประมาณในการดำเนินงานก็ใช้งบประมาณทั่วไปในการจัดระเบียบ

“ไม่เพียงเท่านั้น กทม.ได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และหาพื้นที่เหมาะสมในการค้าขายใหม่ที่ไม่ใช่พื้นที่เดิม ทั้งนี้หลังจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยไปปัญหาที่ต้องแก้ต่อไปคือ เรื่องมอเตอร์ไซค์วิ่งบนเท้าจนกลายเป็นวลีฮิต “ทางเท้าไปมอร์เตอร์ไซค์มา ” ส่วนนี้กทม.ก็เตรียมประกาศให้รางวัลนำจับกึ่งหนึ่งแก่ผู้แจ้งในเร็วๆ นี้” พล.ต.ท.อำนวยกล่าว