โพล เผยผลสำรวจคน72.9% มองการมี”พลทหารรับใช้”คือปัญหา ต้องแก้ไขเร่งด่วน

ผลสำรวจความเห็นกรณี พลทหารรับใช้
โครงการ PeoplePoll – พีเพิลโพล (ประเทศไทย)ซึ่ง เป็นการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ โดยความร่วมมือในลักษณะภาคีของ 5 หน่วยงาน คือ 1. คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2. วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ 3. สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล 4. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต 5. ทีมงานพีเพิลโพล ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ผ่านแอพพลิเคชั่น PeoplePoll บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม เวลา 13.30 น. ถึง 10 กันยายน เวลา 12.00 น. เพื่อสอบถามมุมมองในกรณีการนำ “พลทหาร” มารับใช้งานในบ้านนายทหารระดับสูง ในโอกาส 1 ปีผ่านไป จากข่าวที่มี “คนวงใน” แฉคอรัปชั่น เรื่องการให้พลทหารไปรับใช้ตามบ้านนายทหารระดับสูง หรือที่เรียกว่า “พลทหารรับใช้” สังคมมองเรื่องนี้อย่างไร ?

ซึ่งมีผู้ตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 1,123 คน ได้ผลการสำรวจความคิดเห็นดังนี้

คิดอย่างไรกรณีการนำ “พลทหาร” มารับใช้งานในบ้านนายทหารระดับสูง

เป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่ปัญหา 5.5% (62 คน)
เป็นปัญหาที่ไม่จำเป็นต้องแก้ไข 3.4% (38 คน)
เป็นปัญหาที่ต้องค่อยๆปรับแก้ 17.1% (192 คน)
เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน 72.9% (819 คน)
อื่นๆ / ไม่แน่ใจ / ไม่แสดงความเห็น 1.1% (12 คน)

counter