คุมเข้มตรวจเครื่องสังฆภัณฑ์ เตือนร้านจำหน่ายหากพบสินค้าหมดอายุ ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

นางสาวโสมหิรัญ คงกำเนิด พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาร้านจำหน่ายสังฆภัณฑ์ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ต่างนำเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และอุปกรณ์ที่จะไปถวายวัดออกมามาตั้งเรียงรายที่หน้าร้านอย่างสวยงาม ซึ่งประชาชนได้ออกมาเลือกซื้อเครื่องสังฆทาน และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อนำไปทำบุญในช่วงวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2560 ดังนั้น จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุมเข้มเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค ส่วนใหญ่พบว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า และบอกรายละเอียดในชุดสังฆทาน

ส่วนชุดสังฆทานที่เป็นยาสามัญประจำบ้านได้ตรวจสอบวันหมดอายุ เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค พร้อมมีการติดป้ายบอกราคา รวมถึงเครื่องสังฆทานที่ทางร้านนำมาจัดชุดเอง ก็มีการปิดป้ายแสดงราคาและรายละเอียดสินค้าอย่างชัดเจน แต่หากพบว่ามีสิ่งของที่หมดอายุก็จะดำเนินการตามกฏหมายทันที