ทุ่ม 280 ล้านปั้น “ท่าเรือบั๊ค” ตลาดชายแดนเชียงของ

ชาวอำเภอเชียงของผนึกภาครัฐ พลิกฟื้นพื้นที่สาธารณะ 19 ไร่ ย่าน “ท่าเรือบั๊ค” เทศบาลตำบลเวียง ผุดแลนด์มาร์กเชียงของ ตลาดการค้าชายแดน พร้อมลุยเส้นทางปั่นจักรยานเลียบริมฝั่งโขงยาวที่สุดบ้านห้วยเม็ง-บ้านโจ้โก้ หวังดึงนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน/ปี

นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาหลังจากมีการเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำโขงไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 4 เชื่อมระหว่าง อ.เชียงของ จ.เชียงราย กับเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ทำให้บริเวณท่าเรือบั๊คซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ต.เวียง อ.เชียงของ ที่เคยเป็นท่าเรือข้ามฝั่งไทย-สปป.ลาว มานานซบเซาลง โดยเหลือเพียงการเดินทางข้ามไปมาของผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวบางส่วน เพราะส่วนใหญ่หันไปใช้สะพานข้ามแม่น้ำโขงแทน เนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดยเฉพาะเรื่องพิธีการเข้าออกเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ น.ส.อรทัย ฮงประยูร นายกเทศมนตรีตำบลเวียง อ.เชียงของ นายพิชัย อินโน ผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวเวียง ต.เวียง อ.เชียงของ นายธันวา เหลี่ยมพันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรม อ.เชียงของ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้ประชุมหารือกันหลายรอบเพื่อผลักดันให้บริเวณท่าเรือบั๊คกลับมาคึกคักอีกครั้งโดยมีการกำหนดสร้างศูนย์กลางหรือแลนด์มาร์กเชียงของบนที่ดินสาธารณะกว้าง19ไร่ พื้นที่บ้านหัวเวียง ต.เวียง ติดกับท่าเรือบั๊คดังกล่าว

โดยที่ประชุมกำหนดให้มีการสร้างเป็นจุดจำหน่ายสินค้า ตลาดนัดชายแดน ปลาบึกเรืองแสงขนาดใหญ่ ฯลฯ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมริมแม่น้ำโขงอย่างสวยงาม ส่วนท่าเรือบั๊คจะมีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานและมีสะพานเชื่อมระหว่างแลนด์มาร์กไปถึงท่าเรือ เพื่อให้ประชาชนเดินทางไปมาได้สะดวก รวมถึงมีการสร้างที่ปั่นจักรยานริมโขงด้วย คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จภายในปี 2561

นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ กล่าวว่า ปัจจุบันอำเภอเชียงของได้รับงบประมาณจากโครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน8โครงการเพื่อพัฒนาเมืองสู่การท่องเที่ยวและการค้าขายที่ยั่งยืน โดยกรณีของงบประมาณเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วยโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานเลียบแม่น้ำโขงบ้านหัวเวียง ม.1 ต.เวียง งบประมาณ 14,160,000 บาท โครงการสร้างถนนปั่นจักรยานสายทางเลียบแม่น้ำโขงบ้านโจ้โก้ งบประมาณ 12,306,000 บาท

โครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ 9,121,500 บาท โครงการศูนย์แสดงสินค้าวัฒนธรรมไทยลื้อ 6,016,000 บาท โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพห้วยน้ำช้าง บ้านแฟน ม.5 ต.สถาน 13,800,000 บาท โครงการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทย-ลาว เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 7,554,000 บาท โครงการปรับปรุงท่าเรือบั๊ค 45,000,000 บาท และโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ อำเภอเชียงของ เมื่อรวมกับงบฯอื่น ๆ ของจังหวัดจะมีประมาณ 280 ล้านบาท

นายทัศนัยกล่าวต่อไปว่า ท่าเรือบั๊คเป็นจุดผ่านแดนทางเรือจุดเดียวของอำเภอเชียงของ แต่สภาพปัจจุบันยังไม่ได้มาตรฐานและไม่พัฒนาให้สวยงาม ทางรัฐบาลจึงได้จัดสรรงบประมาณผ่านสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย เพื่อปรับภูมิทัศน์ด้วยการสร้างตลิ่งแม่น้ำโขงและจุดจอดเรือข้ามฟาก เพื่อให้เรือสินค้าและเรือท่องเที่ยวได้ใช้บริการได้โดยสะดวก

ส่วนจุดแลนด์มาร์กจะเป็นสวนสาธารณะ ตลาดชายแดน ปลาบึกเรืองแสง ฯลฯ ก็จะอยู่ใกล้กันและเชื่อมไปยังท่าเรือบั๊คได้ด้วย นอกจากนั้นริมฝั่งโขงยังมีเส้นทางปั่นจักรยานตั้งแต่บ้านห้วยเม็ง-บ้านโจ้โก้ ซึ่งจะเป็นถนนจักรยานเลียบริมฝั่งที่ยาวมากอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

“โครงการทั้งหมดเหมือนจิ๊กซอว์ที่จะทำให้เชียงของเป็นเมืองที่น่าเที่ยวหลังจากที่ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวไปเยือนเชียงรายปีละกว่า3ล้านคนหากโครงการนี้แล้วเสร็จคาดว่าคนจะแบ่งไปเที่ยวเชียงของไม่ต่ำกว่า2 ล้านคน โดยเราจะไม่ใช่เมืองทางผ่านอีกต่อไป หลังจากที่ผ่านมานักท่องเที่ยวที่ไปเยือนเชียงของก็เพื่อจะเดินทางต่อไปยัง สปป.ลาว หรือจีน โดยเฉพาะไปเมืองหลวงพระบางใน สปป.ลาว” นายทัศนัยกล่าว

ด้านนายธันวา เหลี่ยมพันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ กล่าวว่า หลังจากเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำโขงอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ทางการ สปป.ลาว ก็ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางระหว่างประเทศ หรือพาสปอร์ตข้ามฝั่งจากท่าเรือบั๊คไปยังเมืองห้วยทรายอีก แต่ให้ไปแจ้งที่สะพานแห่งใหม่แทน ทำให้นักท่องเที่ยวบริเวณท่าเรือลดลง ส่งผลให้บรรยากาศซบเซาลงอย่างมาก หากแลนด์มาร์กดังกล่าวเป็นจริงก็จะเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยวได้แวะไปเยือนและนอนพักค้างคืนริมแม่น้ำโขงโดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและจุดนี้ยังสามารถเชื่อมไปได้ทั้งสปป.ลาวจีน และอำเภอท่องเที่ยวอื่น ๆ ของเชียงราย เช่น ภูชี้ฟ้า อำเภอเทิง ผาตั้ง อำเภอเวียงแก่น เลียบฝั่งแม่น้ำโขงไปยังอำเภอเชียงแสนและอำเภอแม่สายได้อีกด้วย