นักท่องเที่ยวสูบบุหรี่เย้ยป้ายห้ามสูบ ที่สนามบินดอนเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ที่บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ สนามบินดอนเมืองอาคาร 2 ชั้น 2 ด้านนอกอาคาร ซึ่งบริเวณดังกล่าวติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ไว้อย่างชัดเจน ว่า ห้ามสูบบุหรี่ ฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท แต่พบว่า มีกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ยืนสูบบุหรี่บริเวณหน้าป้าย ทั้งที่ มีการจัดพื้นที่สูบบุหรี่โดยเฉพาะ และพบว่าเมื่อนักท่องเที่ยวได้สูบบุหรี่เสร็จได้ทิ้งก้นบุหรี่ไว้บริเวณดังกล่าวจำนวนมาก โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของการท่าอากาศยานมาดูแต่อย่างใด