เริ่มแล้ว! “เทศกาลหมูย่าง-ขนมเค้ก จ.ตรัง” พ่อค้าแม่ค้าร่วมงานคึกคัก 40 ราย

นายเดชรัฐ สิมสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลอาหารอร่อยกับหมูย่างและขนมเค้กเมืองตรัง ประจำปี 2559 โดยความร่วมมือระหว่าง จังหวัดตรัง สำนักงารท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง หอการค้าจังหวัดตรัง ชมรมผู้ประกอบการหมูย่างจังหวัดตรัง ชมรมผู้ประกอบการขนมเค้กจังหวัดตรัง และชมรมจักรยานจังหวัดตรัง ซึ่งงานจัดขึ้นในวันที่ 9-11 กันยายน 2559 ณ  ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อ.เมือง จ.ตรัง

 

การจัดงานในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ หมูย่างและขนมเค้กเมืองตรังให้เป็นที่แพร่หลาย นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่ผู้ประกอบการหมูย่างและขนมเค้กอีกด้วย

14734793261473479391l

สำหรับกิจกรรมในงานมีการจำหน่ายหมูย่างและขนมเค้กกว่า 40 ราย  หมูย่างตรังราคาราคากิโลกรัมละ 400 บาท ขนมเค้กกล่องใหญ่ราคา 70 บาท จากราคาปกติ 80 บาท และกล่องเล็ก 40 บาท การจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดตรัง การสาธิตทำขนมเค้กจังหวัดตรัง การจัดทำขนมเค้กยักษ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร และการปรุงเมนูต้มขาหมูย่างใบชะมวงกระทะยักษ์ โดยจะนำรายได้จากการจำหน่ายมอบเป็นทุนกาศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นอกจากนั้นยังมีการแสดงบนเวทีต่างๆและนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติหมูย่างและขนมเค้กเมืองตรัง

14734793261473479412l