อดีตรองอธิการฯ มทร.ตรัง หันเพาะเห็ด สร้างศูนย์เรียนรู้ สู้วิกฤติราคายางตกต่ำ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผศ.ดร.จิโรจน์ พีระเกียรติขจร อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตรัง ใช้ช่วงชีวิตในวัยเกษียณ เปิดศูนย์เรียนรู้ สร้างโรงเรือน 1 หลัง 3 ห้อง มีห้องเพาะเชื้อ ห้องบ่ม ห้องเพาะเลี้ยง มีพื้นที่ขนาดกว้าง 4 เมตร ทำฟาร์มเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู จำนวนกว่า 20,000 ก้อน โดยการลงมือเพาะเชื้อเอง ตั้งแต่กรรมวิธีการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนแรก การผสมรำกับสารอาหาร การบรรจุถุง อบด้วยระบบไอน้ำเพื่อการฆ่าเชื้อ การเพาะเชื้อ การบ่ม และการเพาะเลี้ยงให้เจริญเติบโตก่อนการเก็บเกี่ยวออกสู่ตลาด

ผศ.ดร.จิโรจน์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาชาวใต้ โดยเฉพาะชาวตรังมักนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว พวกยางพาราและปาล์ม ซึ่งพืชพวกนี้ไม่ได้มาบริโภคในจังหวัด โดยลืมมองพืชเกษตรที่กินได้โดยตรง และตลาดต้องการที่ยังมีแนวโน้มที่สูงมาก อย่างเช่น เห็ด ขณะนี้ตนได้ผลิตและขายไม่ทันเพราะมีโรงงานไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้น ตนจึงอยากให้วิสาหกิจชุมชนหรือชุมชนได้มาผลิตโรงงานเล็กๆ ลำพังผลิตเจ้าเดียวทำไม่ทันเพราะต้องใช้พื้นที่เยอะ อยากให้คนตรังหรือคนที่ปลูกยางพาราลองหันมาเพาะเห็ดดู เพราะเห็ดใช้พื้นที่ไม่มาก และโรงเรือนต้นทุนไม่สูง ใช้วัสดุในท้องถิ่นโดยใช้วิธีการประหยัด และเห็ดยังเป็นอาหารสุขภาพ มีสารไคโตซานช่วยให้เซลล์เต่งตึงได้ คนส่วนใหญ่จึงนิยมรับประทาน

นอกจากนั้น ตนมองว่า การปลูกเห็ดยังไม่ก้าวหน้ามากนัก จึงอยากทำงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องเห็ดแปรรูป อย่างเห็ดนางฟ้าหลังจากที่ขายเหลือนำมาแปรรูปอย่างง่ายๆ หรือจะทำเป็นเห็ดกระป๋องแต่อาจจะลงทุนเยอะ ตนต้องการให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชุมหรือชุมชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจัดทำและหาเครื่องมือแบบง่ายมา และสามารถถนอมอาหารได้ แปรรูปให้รสชาติอร่อย แต่ในขณะนี้ตนยังทำไม่ถึงจุดนั้นและไม่พอส่ง ทั้งนี้ ตนยังเพาะเชื้อเห็ดเพื่อจำหน่าย หากใครที่มาซื้อเชื้อเห็ดจากตน ก็สามารถนำผลผลิตที่ได้นำมาขายตรงกับตนได้ไม่ต้องกลัวว่าไม่มีตลาดรองรับ เพราะตลาดยังมีความต้องการอีกมาก