ส่งนักศึกษา 7 หมื่นคน สำรวจขึ้นทะเบียนคนจนทั่วประเทศ ค่าจ้างแบบละ 60 บาท

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย หลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2560 โดยจะจ้างนักศึกษาในช่วงปิดเทอมจำนวน 7 หมื่นคน เพื่อมาสำรวจข้อมูลสภาพความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ 14.1 ล้านคน

นายธเนศ รุ่งโรจน์ชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติประสานกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่นั้นๆ ทั่วประเทศ โดยจะใช้นักศึกษา 7 หมื่นคน ลงพื้นที่สำรวจผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนไว้ โดยเริ่มวันที่ 20 ก.ค. – 18 ส.ค. 2560 ซึ่งมีค่าจ้างแบบละ 60 บาท มีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแลควบคุม และมีค่าตอบแทนต่างหาก

“ต้องขอความร่วมมือผู้มีรายได้น้อยให้รายละเอียดและข้อมูลเป็นไปตามความจริง เพื่อข้อมูลที่ได้นำไปช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด โดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลแต่อย่างใด เพราะเป็นความลับและมีกฎหมายรองรับอยู่แล้ว ซึ่งการสำรวจจะต้องใช้นักศึกษาตามพื้นที่ของผู้มีรายได้น้อยนั้นๆ เริ่มรับสมัครนักศึกษาต้นเดือนหน้า” นายธเนศ กล่าว

ทั้งนี้ การสำรวจในครั้งนี้เป็นการสำรวจที่เร่งด่วนและต้องใช้บุคลากรในการจัดเก็บข้อมูลปริมาณมาก ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติมีบุคลากรประมาณ 2,000 คน แต่มีผู้มีรายได้น้อยสูงถึง 14.1 ล้านคน ซึ่งทำให้ต้องใช้ระยะเวลามาก ทำให้ต้องจ้างนักศึกษาและนักเรียนมาเพื่อรองรับกับปริมาณผู้มีรายได้น้อยที่ต้องสำรวจ

สำหรับการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เปิดลงทะเบียนไปเมื่อวันที่ 3 เม.ย. – 15 พ.ค. 2560 โดยขณะนี้กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติผ่านกรมปกครองและกรมที่ดิน กระทรวงมหาไทย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ หรือแบงก์รัฐที่รับฝากเงินจากประชาชน ซึ่งคาดว่าจะตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จวันที่ 31 ก.ค. 2560

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ครม.ได้เห็นชอบวงเงิน 971 ล้านบาท จากงบกลางปี 2560 ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจข้อมูลผ่านการจ้างนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 7 หมื่นคน เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีรายได้เพิ่มในช่วงปิดเทอม โดยต้องสำรวจข้อมูลให้เสร็จภายในวันที่ 31 ส.ค. 2560 เพื่อให้ทันกับการให้สวัสดิการผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านเกณฑ์ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ เป็นต้นไป

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์