พาณิชย์จับมือม.เอกชน เปิดคอรร์ส ‘BE YOUR OWN BOSS’ สร้างบอส ลดปัญหาบัณฑิตตกงาน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเอกชนเสริมสร้างความรู้พื้นฐานทางธุรกิจและองค์ประกอบที่สำคัญเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่ถูกต้อง เนื่องจากที่ผ่านมาผู้สนใจลงทุนธุรกิจ แฟรนไชส์ในประเทศไทย ยังขาดข้อมูลในเรื่องดังกล่าว ทำให้ไม่กล้าตัดสินใจลงทุน หรือในบางกรณีเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด และกลายเป็นความขัดแย้ง หรือข้อพิพาทระหว่างเจ้าของธุรกิจและผู้ลงทุนในระบบแฟรนไชส์

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจลงทุนธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ (Franchisee) โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ว่าคืออะไร การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ในปัจจุบัน โครงสร้างระบบแฟรนไชส์ ข้อดีข้อเสียของระบบ แฟรนไชส์ ข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์ และข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์ เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบว่าลงทุนในระบบแฟรนไชส์ได้อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ เตรียมจัดอบรมให้ความรู้ 3 ครั้ง และไม่มีค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการออกบูธโชว์เคสของแฟรนไชส์ซอร์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความสนใจ ต้องการซื้อ หรือลงทุนในระบบแฟนไชส์สามารถเลือกซื้อและลงทุนให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวแบ่งออกเป็นจำนวน 3 ครั้ง คือ วันที่ 5 ก.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 24 ส.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต และวันที่ 29 ส.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0-2547-5953 E-mail : [email protected] และ www.dbd.go.th

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์