‘ขนส่งฯ’ปลื้มพ.ค.จัดเก็บภาษีรถได้กว่า 700 ล้าน

นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีอย่างหลากหลายช่องทาง ซึ่งผลปรากฏว่าเฉพาะเดือนพฤษภาคม 2560 สามารถจัดเก็บภาษีรถประจำปีได้ทั้งสิ้น 747,215,058.39 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 23.03%

โดยเป็นการใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ของกรมการขนส่งทางบกมากที่สุด จำนวน 586,011 ราย จัดเก็บภาษีรถได้ทั้งสิ้น 515,715,392.80 บาท

รองลงมาเป็นการใช้บริการรับชำระภาษีรถผ่านช่องทาง “เลื่อนล้อ ต่อภาษี” (Drive Thru for Tax) ชำระภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถ จำนวน 76,406 ราย จัดเก็บภาษีรถได้ทั้งสิ้น 135,704,174.20 บาท

และการใช้บริการชำระภาษีรถที่ห้างสรรพสินค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ตามโครงการ “ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี” (Shop Thru for Tax) มีประชาชนมาใช้บริการจำนวน 36,702 ราย จัดเก็บภาษีรถได้ทั้งสิ้น 52,892,934.80 บาท การรับชำระภาษีรถผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.dlte-serv.in.th สามารถจัดเก็บภาษี ได้ทั้งสิ้น 17,007,971.99 บาท

ส่วนที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่ให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. จัดเก็บภาษีได้ทั้งสิ้น 14,417,764.13 บาท ส่วนช่องทางอื่นๆ ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ และผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถจัดเก็บภาษีได้ทั้งสิ้น 11,476,820.47 บาท