กรมปศุสัตว์ เร่งผู้เลี้ยงไก่ไข่เข้ามาตรฐาน Salmonella เจาะตลาดอียู

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงความปลอดภัย อาหารและยา (เอ็มเอฟดีเอส) สาธารณรัฐเกาหลี ได้อนุมัติให้ผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ไข่ของไทย 2 ราย ได้แก่ บริษัท เกษมชัยฟู๊ดส์ จำกัด และบริษัท แสงทองฟาร์ม จำกัด สามารถส่งไข่ไก่สดไปเกาหลีใต้ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี ภายหลังเอ็มเอฟดีเอส เข้ามาตรวจรับรองกระบวนการผลิตไข่ไก่สดเพื่อการส่งออกของไทย ซึ่งเกาหลีใต้ได้อนุมัติอีก 6 ประเทศ ได้แก่ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ และสเปน

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ขณะนี้เกาหลีใต้ กำลังประสบปัญหาโรคไข้หวัดนก ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ทำให้ปริมาณไข่สดภายในประเทศลดลง จึงให้นำเข้าสินค้าไข่และต้องการนำเข้าเดือนละ100 ตู้ โดยกระทรวงคาดว่าจะสามารถส่งออกไข่ไก่สดไปเกาหลี เฉลี่ยเดือนละ 32.5 ล้านฟอง/เดือน คิดเป็นมูลค่า 1.04 ล้านบาทต่อ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะช่วยให้ไข่ไก่ในประเทศมีปัญหาด้านราคามีเสถียรภาพมากขึ้น และคาดว่าเพิ่มสัดส่วนการส่งออกไข่ไก่ไปยังตลาดต่างประเทศได้ประมาณ 2.3% ของปริมาณผลผลิตไข่ไก่ของประเทศไทย หรือมูลค่าประมาณ 750 ล้านบาท

นายสรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ปี 2559 ไทยสามารถส่งออกสินค้าไข่ไก่สดไปยังต่างประเทศ 612 ล้านบาท ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกสดเกาหลีได้ให้การรับรองโรงเชือดสัตว์ปีก 22 แห่ง ปัจจุบันไทยส่งออกสินค้าเนื้อไก่สดไปเกาหลีใต้ 1 ล้านกิโลกรัม มูลค่า 102 ล้านบาทในปี 2560 ขณะนี้กรมตั้งแผนที่จะผลักดันการส่งออกไข่ไปสหภาพยุโรป (อียู) ให้ได้ภายใน 5 ปี ต่อจากเกาหลีใต้ สิงคโปร์ และฮ่องกง ซึ่งจะส่งออกไข่ไปอียูได้นั้นต้องผ่านมาตรฐานการปลอดเชื้อซัลโมเนลล่า (Salmonella) ตั้งแต่โรงพักไข่ แม่ไก่พันธุ์ จนมาเป็นลูกไข่ และออกไข่ให้ได้เสียก่อน ขณะนี้กรมอยู่ระหว่างพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำมาตรฐานดังกล่าวมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถปลอดเชื้อซัลโมเนลล่าได้ 100%