สับปะรดล้นตลาดเริ่มคลี่คลาย ราคาปรับสูงขึ้นกิโลกรัมละ 4-6 บาท

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.อ.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ผอ.รมน.) จ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่บ้านห้วยโป่ง หมู่ 1 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด เพื่อติดตามราคาสับปะรดห้วยมุ่นตกต่ำไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ จากภาคราชการ พร้อมทั้งหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือชาวสวนสับปะรดด้วยการเตรียมการจัดซื้อสับปะรด 17 จังหวัดภาคเหนือในความรับผิดชอบของกองทัพภาค ที่ 3 จังหวัดละ 1 ตัน รวม 17 ตัน เพื่อเป็นการนำร่องการบรรเทาความเดือดร้อน

นางโสด พิมพ์อูป อายุ 60 ปี เกษตรกรชาวสวนบ้านห้วยโป่ง ซึ่งเป็นผู้เผาสับปะรดเพื่อประชดราคาที่ตกต่ำเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยนางโสดให้ข้อเท็จจริงว่า เป็นคนเผาสับปะรดจริง แต่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และไม่คาดคิดว่าจะเป็นข่าวครึกโครมจนกระทบต่อหลายหน่วยงาน การกระทำครั้งนั้นเกิดจากการยั่วยุของสื่อมวลชนที่มาขอถ่ายรูปสับปะรดเน่าเสียที่นำมากองไว้ ส่วนราคาสับปะรดก็ไม่ได้ต่ำกิโลกรัมละ 50 สตางค์ แต่ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 4 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ยอมรับได้

นายถวิล อินดวง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ห้วยมุ่น กล่าวว่า การที่ทหารมีแผนจัดซื้อสับปะรดนำร่องจำนวน 17 ตัน เพื่อแจกจ่ายกำลังพลในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 ทั้ง 17 จังหวัด สถานการณ์ปัญหาสับปะรดล้นตลาดเริ่มคลี่คลายลงแล้ว เนื่องจากมีผู้รับซื้อเพิ่มขึ้น ประกอบกับผลผลิตมีน้อยลง ทำให้ไม่มีสับปะรดเน่าเสียคาต้นตามมาอีก ปัจจุบันราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 4-6 บาทแล้ว