ไข่ไก่ไทยเฮ! เกาหลีใต้ต้องการจำนวนมาก คาดนำเข้ากว่า 2 ล้านฟองต่อสัปดาห์

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยรายงานสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ว่า ตามที่รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี อนุญาตให้นำเข้าไข่ไก่สดจากต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนไข่สดในตลาด เนื่องจากการแพร่ขยายของไข้หวัดนก ประเทศไทยโดยความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตไทยและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล ยื่นหนังสือแสดงความจำนงในการส่งออกไข่สดไทยไปยังเกาหลีใต้ โดยผ่านขั้นตอนการตรวจสอบต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระทรวงเกษตรของเกาหลีใต้ ประกาศว่า ไข่ไก่สดจากไทยจะส่งออกไปยังเกาหลีใต้ได้ภายในเดือนมิ.ย. 2560

“นับเป็นครั้งแรกที่ไข่ไก่สดจากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกนำเข้ามาจำหน่ายในเกาหลีใต้ ซึ่งไข่ไก่สดจากประเทศไทยจำนวน 2 ล้านฟองจะมาถึงเกาหลีใต้โดยทางเรือสัปดาห์นี้ บริษัทผู้นำเข้าคาดการณ์ว่า เกาหลีใต้จะนำเข้าไข่ไก่สดจากประเทศไทยจำนวน 2-2.3 ล้านฟองต่อสัปดาห์ โดยไข่ไก่สดที่นำเข้าจากประเทศไทยจะจำหน่ายที่ราคาฟองละ 100 วอน หรือ 0.09 เหรียญสหรัฐ ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยในท้องตลาดของเกาหลีใต้ ซึ่งไข่ไก่สด 1 แผง (จำนวน 30 ฟอง) มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 7,936 วอน หรือประมาณ 7 เหรียญสหรัฐ”

ทั้งนี้ เมื่อเดือนม.ค. 2560 ที่ผ่านมา เกาหลีใต้ได้นำเข้าไข่ไก่สดจากสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในประเทศดังกล่าว ทำให้ต้องยุติการนำเข้าลง ประกอบกับราคาของไข่ไก่สหรัฐ ใกล้เคียงกับราคาไข่ไก่ของเกาหลีใต้ และเปลือกไข่จากสหรัฐ มีสีขาวซึ่งแตกต่างจากไข่ไก่ของเกาหลีใต้ซึ่งมีเปลือกเป็นสีน้ำตาล นอกจากนี้ ประเทศอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติให้ส่งไข่ไก่สดมาจำหน่ายในเกาหลีใต้อีก 6 ประเทศ ได้แก่ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ และสเปน

น.ส.วิลาสินี โนนศรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล กล่าวเสริมว่า ปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดนกของเกาหลีใต้มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูหนาวของทุกปี จึงเป็นโอกาสของไข่ไก่สดหรือไข่แปรูปจากไทยในการเปิดตลาดเกาหลีใต้ ขณะนี้มีผู้ประกอบการไทยเพียง 2 บริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของหน่วยงานเกาหลีใต้ สำนักงานฯ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมในการส่งออกไข่ไก่สดและไข่แปรรูปยื่นความจำนงไปยังกรมปศุสัตว์ เพื่อรับการตรวจสอบจากหน่วยงานของเกาหลีใต้เพิ่มเติม เพราะเกาหลีใต้ยังมีความต้องการไข่สดอีกเป็นจำนวนมาก นับเป็นการเปิดตลาดไข่ไก่สดที่มีศักยภาพของไทยได้อีกตลาดหนึ่ง

อนึ่ง ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560 (ม.ค.-เม.ย.) ไทยส่งออกสินค้าอาหารไปยังเกาหลีใต้รวมมูลค่า 138.78 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 11.32 สินค้าอาหารส่งออกสำคัญอันดับต้นๆ ได้แก่ สินค้าประมง ไก่ ไก่แปรรูป ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง และน้ำตาลทราย

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์