นักวิจัยวิศวะม.เกษตรฯ กำแพงแสน คิดนวัตกรรมเครื่องตรวจวัดทุเรียนอ่อน-แก่-สุก รู้ผลเสี้ยววินาที

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดเผยว่า ได้คิดค้นและพัฒนา “เทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้” หรือเครื่องตรวจวัดคุณภาพทุเรียนว่ามีระดับความสุก แก่ อ่อนทุเรียน ได้แล้ว ลักษณะของเครื่องขนาดเล็ก ใช้งานง่าย พกพาสะดวก ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ วัดการดูดกลืนพลังงานแสงอินฟราเรดย่านใกล้ของทุเรียน จากนั้น ค่าการดูดกลืนจะถูกประมวลผลเป็นค่าน้ำหนักเนื้อแห้ง อย่างรวดเร็วภายในเพียงเสี้ยววินาที มีจอแสดงผลเป็นค่าน้ำหนักแห้ง ผลที่วิเคราะห์ ได้ด้วยเครื่องนี้มีความถูกต้องแม่นยำ ไม่ต้องทำลายตัวอย่าง เมื่อเทียบเท่ากับการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติที่ใช้วิธีการอบ ซึ่งต้องทำลายตัวอย่าง

ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ

“สืบเนื่องจากการซื้อขายทุเรียนในปัจจุบัน ถ้าผู้บริโภคหรือผู้ขายทุเรียนต้องการเนื้อทุเรียนที่เหมาะสมสำหรับการรับประทานนั้น ต้องมีการตรวจสอบผลทุเรียน ส่วนใหญ่ผู้ขายจะดูว่าทุเรียนสุก แก่ หรืออ่อนนั้นจะใช้วิธีเคาะ สังเกตจากลักษณะภายนอกของทุเรียนเป็นเรื่องของความชำนาญ ความสามารถเฉพาะบุคคล แต่อาจจะเกิดความผิดพลาดได้”

ผศ.ดร.รณฤทธิ์ กล่าวต่อว่า ในวงวิชาการใช้ระดับความสุกแก่ของทุเรียนกำหนดใช้ค่าน้ำหนักเนื้อแห้งหรือค่า dry matter ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.3-2013 เช่น พันธุ์ชะนีค่าน้ำหนักเนื้อแห้งสำหรับผลทุเรียนที่มีระดับความสุกที่เหมาะสมกับบริโภคมากกว่า 32 % แต่ต้องทำลายตัวอย่าง ใช้เวลาในการอบ เพื่อหาค่าน้ำหนักเนื้อแห้งได้

“นี่คือที่มาของการผลิตเครื่องวิเคราะห์คุณภาพทุเรียนโดยใช้หลักการของเทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้ โดยตัวน้ำหนักเนื้อแห้งที่อยู่ในทุเรียน จะสามารถวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องทำลายตัวอย่าง วิธีการใช้เพียงนำหัววัดของเครื่อง (ตามภาพ) แนบที่บริเวณเปลือกของทุเรียน ในตำแหน่งที่ต้องการวัดค่าน้ำหนักเนื้อแห้ง (ค่า dry matter) จากนั้นกดสวิทซ์ยิง ค่า dry matter จะแสดงบนหน้าจอเพียงเสี้ยววินาที เช่น ถ้าแสดงค่า 28.50 แสดงผลทุเรียนยังดิบหรือมีระดับความสุกไม่เหมาะสำหรับการบริโภค แต่ถ้าค่าน้ำหนัก dry matter 32.28 แสดงว่าทุเรียนลูกนี้เหมาะสำหรับการบริโภค ซึ่งโดยปกติค่าน้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนหมอนทอง ชะนีจะมีค่าน้ำหนักเนื้อแห้งไม่ต่ำ กว่า 32 % พวงมณี 30 % และกระดุม 27%”

ผศ.ดร.รณฤทธิ์ กล่าวต่อว่า เครี่องวัดคุณภาพทุเรียนโดยใช้ “เทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้” เหมาะสำหรับเจ้าของสวน ผู้ส่ง ออกทุเรียน แม่ค้าขายทุเรียน ที่จะนำไปแก้ปัญหาและลดปัญหาการจำหน่ายทุเรียนไม่ได้คุณภาพ หรือทุเรียนอ่อนออกมาจำหน่ายในท้องตลาด ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ โทรศัพท์ 085-917-1017