กรมการพัฒนาชุมชน เผยความคืบหน้าการจัดเตรียมดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค คัดเลือก “ครูต้นแบบ” กว่า 184 คน เรียนรู้จาก “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”

กรมการพัฒนาชุมชน เผยความคืบหน้าการจัดเตรียมดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค คัดเลือก “ครูต้นแบบ” กว่า 184 คน เรียนรู้จาก “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”เพื่อถ่ายทอดความรู้ประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศ กำหนดเป้าหมายไว้ 36 ล้านดอก
……………………………………
​ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเตรียมดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ว่า กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ กรมการพัฒนาชุมชนชุมชน รับผิดชอบในการออกแบบและจัดทำดอกไม้จันทน์ของจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งสนับสนุนการฝึกสอนการทำดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้คัดเลือกผู้มีความชำนาญ มีทักษะพื้นฐานในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จังหวัดละ 2 คน เป็น “ครูต้นแบบ” เพื่อเข้ารับการฝึกสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานตาม “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถ่ายทอดให้กับทีมวิทยากรของจังหวัด ซึ่งขณะนี้ได้ขยายผลโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานไปแล้วทั้ง 76 จังหวัด


“กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดอบรมฝึกสอนการทำดอกไม้จันทน์สำหรับข้าราชการ และประชาชนในส่วนกลาง เมื่อวันที่ 16-19 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยในส่วนของดอกไม้จันทน์สำหรับเป็นตัวแทนจังหวัดและอำเภอ ได้กำหนดให้จังหวัดออกแบบและจัดทำโดยมีต้นแบบเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดที่มีความเหมาะสม เช่น จังหวัดปทุมธานี-ดอกบัวหลวง จังหวัดเพชรบุรี-ดอกลีลาวดี จังหวัดชุมพร-ดอกพุทธรักษา จังหวัดสตูล-ดอกกาหลง เป็นต้น โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติที่มีในพื้นที่ หรือวัสดุดัดแปลงตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น เปลือกข้าวโพด ผักตบชวา ใบตองแห้ง ใบยางพารา และกระดาษสา ซึ่งขณะนี้ทุกจังหวัดได้มีการออกแบบและอยู่ระหว่างการจัดทำ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้
ส่วนครูต้นแบบที่เข้ารับการฝึกสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานนั้น ปัจจุบันมีครูต้นแบบจำนวน 184 คน มีวิทยากรกลุ่มอาชีพทำดอกไม้จันทน์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3,335 คน และมีการเชิญชวนกลุ่มพลังมวลชน ประชาชน และจิตอาสา เข้าร่วมการฝึกสอนและร่วมทำดอกไม้จันทน์ ไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านคน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
ทั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมายในการจัดทำดอกไม้จันทน์ไว้จำนวน 36 ล้านดอก และขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ 5.06 ล้านดอก แล้ว”