สสวท.ดึง ร.ร.ฝึกอาชีพสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ‘ชบา-กุหลาบ-มาลาศรีจันทร์’ ถวายในหลวง ร.9

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดกิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ แทนใจ ถวายพ่อ” ให้บุคลากรได้ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยเชิญนายสมหวัง เจียสินเจริญ และทีมงานจากโรงเรียนฝึกอาชีพ มาเป็นวิทยากรสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ 3 ชนิด คือ ดอกชบา ดอกกุหลาบ และดอกมาลาศรีจันทร์

ที่มา : มติชนออนไลน์