กรมวิทย์ฯตรวจน้ำผึ้งป่า ไม่ผ่านคุณภาพ พบยีสต์ราเกินมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำผึ้งป่า ใน จ.บุรีรัมย์ 3 ตัวอย่าง ซึ่งมีสีเขียว 1 ตัวอย่าง และสีเหลือง 2 ตัวอย่าง ที่เป็นข่าวไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่า น้ำผึ้งทั้ง 3 ตัวอย่างมีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านเคมี โดยพบมีความหนืดน้อย ซึ่งเกิดจากการถูกเจือจาง จนทำให้ค่าความชื้นมากกว่าค่ามาตรฐาน คือเกินกว่าร้อยละ 21 ของน้ำหนัก พบยีสต์ราเกินค่ามาตรฐาน อีกทั้งยังเติมสีอินทรีย์สังเคราะห์ในตัวอย่างน้ำผึ้งสีเขียว ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย และทำให้น้ำผึ้งเน่าเสีย

นพ.สุขุมกล่าวว่า น้ำผึ้งจะมีกลิ่น รส สีที่แตกต่างกันตามชนิดของพืชที่ตัวผึ้งไปดูดน้ำหวานมา ลักษณะเหนียวหนืด ข้น เป็นเนื้อเดียวกัน ใส ไม่ขุ่นทึบ มีสีตามธรรมชาติตั้งแต่สีเหลืองอ่อน ถึงสีน้ำตาลเข้ม สามารถนำมาผสมในอาหาร เครื่องดื่ม และตำรับยาโบราณ รวมถึงใช้ในผลิตภัณฑ์ความงาม เช่น ใช้พอกหน้าเพื่อช่วยบำรุงผิวหน้า เป็นต้น การเลือกซื้อควรดูที่ 1.สะอาด ไม่มีสิ่งเจือปน 2.สีอ่อนใสตามธรรมชาติไม่แยกชั้น 3.มีความหนืด และ 4.มีฉลากระบุวันที่ผลิต วันหมดอายุ สถานที่ผลิต ชื่อผู้ผลิต ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ส่วนการเก็บรักษาควรเก็บในที่เย็น แต่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น ไม่ควรโดนแสงแดด น้ำผึ้งที่เก็บไว้นานอาจจะมีสีเข้ม แต่ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 2 ปี ถ้าน้ำผึ้งมีความชื้นสูงควรบริโภคให้หมดภายใน 1-2 เดือน