หาชมยาก พิธีสำคัญ นศ.แพทย์ ขอขมา ตั้งแถวส่งร่างต่อร่าง “อาจารย์ใหญ่”

ที่ห้องมหกายวิภาคศาสตร์ อาคารคณะศิลปประยุกต์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข นำนักศึกษาแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 200 คน เข้าประกอบพิธีขอขมาร่างอาจารย์ใหญ่ ซึ่งเป็นพิธีสำคัญของนักศึกษาแพทย์ โดยมีการรับและส่งร่างอาจารย์ แบบร่างต่อร่าง ส่งผ่านมือต่อมือของลูกศิษย์ทุกคน ซึ่งเป็นบรรยากาศที่คงไว้แห่งความตราตรึงใจของนักศึกษาอย่างยิ่ง