เร่งกำจัดผักตบชวาอัดแน่นเกือบหมื่นตัน หน้าเขื่อนพระรามหก จุดบริหารจัดการน้ำสำคัญเมืองกรุงเก่า

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ร่วมกับท้องถิ่น ทหาร และทีมประชารัฐอำเภอท่าเรือ ร่วมกันนำเครื่องจักรลงกำจัดผักตบชวา ที่หน้าประตูน้ำเหนือเขื่อนพระรามหก เขต ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ ซึ่งกระแสน้ำได้พัดพาผักตบชวาไหลมาตามแม่น้ำป่าสัก มีปริมาณมากเกือบ 10,000 ตัน คาดว่าจะใช้เวลา 8 วัน ในการตักขึ้นมาจากแม่น้ำ เพื่อใส่รถบรรทุกนำออกไปทิ้ง บางส่วนใช้ทำปุ๋ยหมัก
โดยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 เปิดเผยว่า หน้าเขื่อนพระรามหกเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ใช้บริหารจัดการน้ำ เพื่อปล่อยลงท้ายเขื่อน ให้ภาคเกษตรกรรมและการคมนาคมทางเรือ ของ อ.ท่าเรือ และ อ.นครหลวง ซึ่งมีท่าเรือสินค้าอยู่จำนวนมาก ขณะเดียวกันตรงหน้าเขื่อนยังสามารถดันน้ำเข้าประตูน้ำพระนารายณ์ ที่จะส่งเข้าคลองระพีพัฒน์ ซึ่งสามารถส่งน้ำเข้าไปถึงทุ่งรังสิตได้ ดังนั้น หากตรงจุดนี้มีผักตบชวาหนาแน่น จะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของเขื่อนพระรามหก