จริงหรือ? ผลศึกษาในอังกฤษเผย คนทำงานยุคมิลเลนเนียลได้เงินเดือนน้อยกว่าเจนเนอเรชั่นก่อนหน้า

เว็บไซต์ Aol.com รายงานว่า คนทำงานยุคสหัสวรรษ หรือกลุ่มมิลเลนเนียลในกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักรอาจกำลังจะเป็นกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นแรกที่มีรายได้ในลักษณะอัตราเงินเดือนน้อยกว่าคนเจนเนอเรชั่นก่อนๆ
ผลศึกษาที่ตีพิมพ์โดย British think tank Resolution Foundation พิจารณาผ่านอัตราภาวะเงินเฟ้อ เปรียบเทียบรายได้(เงินเดือน)ของคนกลุ่มอายุ 27 ปี ในปัจจุบันเทียบเคียงกับกลุ่มคนอายุ 27 ปี ในช่วง 1 ใน 4 ของศตวรรษที่ผ่านมา
โดยกลุ่มมิลเลนเนียลที่ทำการศึกษานี้ถูกระบุว่าเป็นกลุ่มที่เกิดในช่วงปี ค.ศ.1981-2000 โดยผลศึกษาเทียบย้อนไปกับ 2 ยุคเจนเนอเรชั่น นั่นคือ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และ เบบี้บูมเมอร์
เมื่อนำรายได้ของกลุ่มเจนฯเอ็กซ์คือกลุ่มที่เกิดช่วงปี 1966-1980 มาเทียบอัตราส่วนรายได้กับกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ (คำนวณผ่านอัตราเงินเฟ้อตามยุคสมัยแล้ว) พบว่าคนทำงานยุคเจนฯเอ็กซ์มีรายได้มากกว่ายุคเบบี้บูมเมอร์ 21 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ เมื่อนำกลุ่มมิลเลนเนียลมาเทียบกับกลุ่มเจนฯเอ็กซ์พบว่าทำรายได้ได้น้อยกว่ากลุ่มเจนฯเอ็กซ์อยู่ราว 1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถูกให้คำจำกัดความจากผลการศึกษาว่ากลุ่มมิลเลนเนียลได้อัตรารายได้ต่อเดือนใกล้เคียงกับเจนฯก่อนหน้า และมีการคาดการณ์ว่าแม้ในอนาคตอีก 2-3 ปี ข้างหน้า ก็จะปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าเจนฯเอ็กซ์ที่ 7 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็น้อยกว่าที่เจนฯเอ็กซ์ทำได้มากกว่าเบบี้บูมเมอร์
นักวิเคราะห์ให้เหตุผลว่า ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาถดถอยทางเศรษฐกิจของโลกช่วงปี 2008 ที่ส่งผลต่อรายได้ที่ต่ำลง (วัดผ่านอัตราเงินเฟ้อแล้ว) แต่นั่นก็เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของปัญหา เพราะยังมีปัญหา จำพวกการฝึกอบรมพนักงานลดลง ไปจนถึงการชะลอตัวของการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ซึ่งผลการศึกษาที่พบว่ากลุ่มมิลเลนเนียลมีแนวโน้มที่จะมีรายได้น้อยกว่าคนยุคก่อน และมีแนวโน้มจะมีหนี้มากขึ้น
การศึกษาดังกล่าวสืบเนื่องจากกรณีที่มีการโหวตเบร็คซิต ออกจากสหภาพยุโรป และหลายฝ่ายกังวลถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจากการโหวตเบร็คซิต