ชวนอึ้ง! งานวิจัยเผย 1 ใน 10 ของคนทั่วโลกเป็นโรคอ้วน เสี่ยงตายก่อนวัยอันควร

ปัจจุบันมากกว่า 1 ใน 10 ของผู้คนทั่วโลกเป็นโรคอ้วน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมาจนเป็นผลให้ในแต่ละปีมีผู้คนเสียชีวิตหลายล้านคน

จากรายงานการวิจัยล่าสุดที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์  New England Journal of Medicine  และถูกนำเสนอในที่ประชุมในกรุงสตอกโฮล์มถึงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคอ้วนในระยะเวลา 35 ปี ใน 195 ประเทศทั่วโลก พบว่าจำนวนผู้ที่เป็นโรคอ้วนมีเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าใน 73 ประเทศ นับตั้งแต่เริ่มทำการวิจัยในปีพ.ศ.2523 ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมากจนถึงขั้นที่ว่ากลายเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

โดยในปีพ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) พบว่าประชากรเด็ก และผู้ใหญ่ทั่วโลกเป็นโรคอ้วน 107.7 ล้านคน และ 603.7 ล้านคนตามลำดับ ถึงแม้อัตราการเป็นโรคอ้วนในเด็กจะต่ำกว่าผู้ใหญ่ แต่ก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในระหว่างที่ได้ทำการวิจัยมาตลอด 35 ปี

รายงานยังระบุอีกว่าในปีพ.ศ.2558 มีผู้เสียชีวิตถึง 4 ล้านคน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับค่าดัชนีมวลกาย หรือ BMI ที่มีมากเกิน 24.5 ซึ่งผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกิน 30 ก็จะถือว่าเป็นโรคอ้วน

ซึ่งการเสียชีวิตเหล่านั้น มากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคอ้วน แต่ก็ชี้ให้เห็นว่า การทีมีน้ำหนักเกินนั้นนำไปสู่การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนับล้านๆ คนได้

นอกจากนี้ 2 ใน 3 ของผู้ที่เสียชีวิตที่มีความเกี่ยวข้องกับดัชนีมวลกายที่สูงขึ้นทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้