สุดยอด! หนูน้อยชั้น ป.5 ใช้เวลาว่างอ่านหนังสือ สอบเก็บหน่วยกิตวิชากฎหมายมหาชนขึ้นปี 2

กลายเป็นที่ฮือฮา เมื่อเพจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้นำเรื่องราวของหนูน้อยประถม 5 มาเผยแพร่ โดยระบุว่า “เด็กหญิง สุพนิดา อภัยวงศ์ ตอนนี้น้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อ่านไม่ผิดครับ ป.5 ! ลงเรียนสัมฤทธิบัตร ล่าสุดสอบผ่านวิชากฎหมายมหาชน และ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร ตอนนี้น้องเก็บได้ 6 ชุดวิชา 36 หน่วยกิตแล้วครับ”

โดยผู้ปกครองได้เขียนอธิบายไว้ในเฟซบุ๊ก ถึง ดญ.สุพนิดา หรือ น้องใบบัว ว่า “ใบบัวเป็นเด็กคนหนึ่งในชนบท นามสกุลอาจจะเหมือนกับบุคคลสำคัญ เป็นนามสกุลของปู่ที่อาศัยอยู่แถวๆชายแดนเขมร จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวพันธ์กับบุคคลสำคัญหรือเปล่าไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ตอนนี้ใบบัวเป็นที่รู้จักของคนจำนวนมากพอสมควร ขอย้ำว่าใบบัวมีความสุขดีกับการเรียนแบบนี้ ไม่มีความกดดันไม่ต้องแข่งขัน ไม่มีใครบังคับ แค่ทำเท่าที่ตัวเองทำได้ ใช้ชีวิต กิน เรียน เล่น สนุกสนานเหมือนเด็กทั่วไป มีบ้างบางครั้งที่ติดการ์ตูนจนแม่คอยเตือนให้อ่านหนังสือก่อนค่อยดูการ์ตูน”


ทั้งนี้ โครงการสัมฤทธิบัตร คือ การเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า ซึ่ง มสธ.เปิดโอกาสการศึกษาให้ทุกคนไม่จำกัดวัยและวุฒิการศึกษา โดย มสธ. เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนทุกคน เข้าสู่ “การเรียนปริญญาตรีล่วงหน้ากับโครงการสัมฤทธิบัตร” เพื่อให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับมัธยมศึกษา เรียนสะสมชุดวิชาที่สอบผ่านโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรี มสธ. ได้รับโอกาสที่ดีเรียนปริญญาตรีก่อนจบมัธยมปลายและเพิ่มโอกาส ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทำให้มีโอกาสประกอบอาชีพและประสบผลสำเร็จในชีวิต “จบปริญญาตรีอายุยังน้อย พร้อมเพิ่มทางเลือกในการศึกษาต่อและ ประกอบอาชีพ”